Az áradások hatása a kritikus infrastruktúra rendszerekre

Kulcsszavak: kritikus viziközmű infrastruktúra, városi árvíz, reziliencia, kockázatkezelés, sérülékenység, ellátásbiztonság, üzemeltetés

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű változás figyelhető meg a Föld éghajlatában. Ezt számos hazai és nemzetközi kutatás már bizonyította és egyértelmű tényként kezeli. Ezeknek a változásoknak köszönhetően erősebb és gyakoribb esőzések tapasztalhatók a világ számos részén, amik valószínűségét illetően egyre gyakoribb, hatását tekintve pedig egyre jelentősebb áradásokat indukálnak a vízgyűjtők teljes területére kiterjedve. Nem képeznek kivételt ez alól a városi területek sem, ahol a negatív hatások még inkább felerősödnek súlyos gondokat okozva ezzel a városi infrastruktúrák üzemeltetésében. Az áradásoknak való kitettség jelentős és sokszor nehezen helyreállítható károk, szolgáltatás kimaradás, növekvő sérülékenység és növekvő kockázat formájában fejezhető ki. A városi (víziközmű) infrastruktúrák megfelelő működését garantáló körültekintő biztonságpolitikai intézkedéseknek pedig fel kell készülni ezekre a veszélyhelyzetekre. Jelen kutatás célja az áradások hatásának vizsgálata a vízi infrastruktúra rendszerekben.

Hivatkozások

H. BRUYNINCKX, „Vezércikk – Tiszta víz = élet, egészség, élelem, szabadidő, energia,” Published 12.10.2018. [Online] Available: https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/eeajelzesek-2018-viz-elet/cikkek/vezercikk-2013-tiszta-viz-elet [downloaded: 18/05/2020]

M. EÖRDÖGHNÉ MIKLÓS, „A vízi infrastruktúra jellemzőinek vizsgálata kistelepüléses térszerkezetben,” Modern Geográfia, I. pp. 20 (19-28.), 2014.

K.M. De BRUIJN „et alii”, „The storyline approach: a new way to analyse and improve flood event management,” Natural Hazards, pp. 81. (99-121), 2016. DOI 10.1007/s11069-015-2074-2

Zs. ÁRVA, „Infrastruktúra-fejlesztés,” Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vezető-és Továbbképzési Intézet, pp.4. (1-20), Budapest, 2014. [Online] Available: http://m.ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10532/Teljes%20szöveg?sequence=1&isAllowe

d=y [downloaded: 13/11/2020]

L. I. RÁCZ, „Kritikus infrastruktúra védelem hazai és nemzetközi szabályozási rendszere,” Hadmérnök VII. Évfolyam 2. szám, pp.167. (166-172), 2012.

T. BONNYAI, „A kritikus infrastruktúra védelem fogalmi rendszere, hazai és nemzetközi szabályozása,” Pályamunka a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatán, pp 52. (1-61.), 2011. [Online] Available: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/382-a-kritikus-infrastrukturavedelem-fogalmi-rendszere-hazai-es-nemzetkozi-szabalyozasa.pdf [downloaded: 18/11/2020]

Whatls.com, „critical infrastructure,” Last updated in March 2016. [Online] Available: https://whatis.techtarget.com/definition/critical-infrastructure

C. JENSEN, „What is Critical Infrastructure and How Should We Protect It?” 2019. [Online] Available: https://www.tenable.com/blog/what-is-critical-infrastructure-and-howshould-we-protect-it

H. ALFARSI, „Critical Infrastructure: Definition and Examples,” 2018. [Online] Available: https://www.profolus.com/topics/critical-infrastructure-definition-and-examples/

Government of Canada, Public Safety Canada, “Canada’s Critical Infrastructure,” 2020. [Online] Available: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/cci-iec-en.aspx

Centre for the Protection of National Infrastructure, „Critical National Infrastructure,” [Online] Available: https://www.cpni.gov.uk/critical-national-infrastructure-0

European Commission, Migration and Home Affairs, Protection, „Critical infrastructure protection (CIP) and resilience,” [Online] Available: https://ec.europa.eu/home-affairs/whatwe-do/policies/counter-terrorism/protection_en

Australian Government, Critical Infrastructure Centre, „Critical Infrastructure Resilience strategy: Plan,” pp. 1. (1-13), 2015. [Online] Available: https://cicentre.gov.au/document/P50S021

B. Bognár, L. Kátai-Urbán, Gy. Vass, „A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről szóló szabályozás végrehajtása Magyarországon,” BOLYAI SZEMLE XXIII. évfolyam, 2. szám., pp105 (1-127), 2014.

„COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection,” Official Journal of the European Union, pp. 77. (1-345), 2008

I. Hoffmann Imre „et alii”, „IPARBIZTONSÁG MAGYARORSZÁGON,” VÉDELEM ONLINE: TŰZ- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKKÖNYVTÁR 22: (1) 549, pp 9. (1-12)

B. Bognár, „A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme,” pp. 5. (1-8.), http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/452-a-letfontossagu-rendszerek-es-letesitmenyekvedelme.pdf [downloaded: 04/01/2021]

B. Bognár, L. Kátai-Urbán, Gy. Vass, „A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről szóló szabályozás végrehajtása Magyarországon,” BOLYAI SZEMLE XXIII. évfolyam, 2. szám., pp. 106. (1-127), 2014.

T. Bonnyai, „A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében,” Doktori (PhD) Értekezés, pp. 27. (1-219), Budapest 2014.

Z. BÁRTFAI, „Településüzemeltetés,” Szent István Egyetem, pp. 60. (1-108), 2011. [Online] Available: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Telepulesuzemeltetes/index.html [downloaded: 16/11/2020]

VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda: „Az Infrastruktúra Szerepe A Területi Fejlődésben, A Térszerkezet És Az Infrastruktúra Fogalmai,” pp. 4. (1-13), 2004. [Online] Available: http://www.terport.hu/webfm_send/295 [downloaded: 18/11/2020]

VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda: „Az Infrastruktúra Szerepe A Területi Fejlődésben, A Térszerkezet És Az Infrastruktúra Fogalmai,” pp. 7. (1-13),

[Online] Available: http://www.terport.hu/webfm_send/295 [downloaded: 18/11/2020]

D.M. BIRKETT, „Water Critical Infrastructure Security and Its Dependencies,” Journal of Terrorism Research, 8(2), pp. 1. (1–21.), 2017. DOI: http://doi.org/10.15664/jtr.1289 [Online]

Available: https://cvir.st-andrews.ac.uk/articles/10.15664/jtr.1289/ [downloaded: 18/11/2020]

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, „Közelkép – Víz a nagyvárosban,” Publikálva / Megjelentetve 2018. 10. 15. Utolsó módosítás 2020. 11. 23. [Online] Available: https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/eea-jelzesek-2018-viz-elet/cikkek/kozelkep-2013-viza-nagyvarosban [downloaded: 23/11/2020]

L.-né. BENKE, „Hidrológiai adatok feldolgozása,” A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 projekt, pp.7. (1-29), [Online] Available:

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_mere

si_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/14_1223_015_101130.pdf [downloaded:

/11/2020]

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről (tervezet), pp. 70. (1-80), 2014. [Online] Available: https://2015-2019.kormany.hu/download/1/43/00000/tervezet.pdf#!DocumentSearch [downloaded:

/10/2020]

S. BELL, “Water supply, drainage and flood protection,” In: Bell, S and Paskins, J. (eds.) Imagining the Future City: London 2062., Ubiquity Press, pp. 85-93. London, 2013:

COM(2013) 216 final, „Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, An EU Strategy on adaptation to climate change,” pp. 10 (1-14), 2013. [Online] Available: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0216&from=HU [downloaded: 26/10/2020]

ÜVEGES L., „A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok,” Doktori (PhD) értekezés, ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM, pp. 26-29. (1-142), Budapest, 2002.

P. FREEMAN, K. WARNER, “Vulnerability of infrastructure to climate variability: How does this affect infrastructure lending policies?,” pp. 1-42., 2001. [Online] Available: https://www.researchgate.net/publication/209803878_Vulnerability_of_Infrastructure_to_Cli

mate_Variability_How_Does_This_Affect_Infrastructure_Lending_Policies [downloaded: 10/10/2020]

N.L.S. LEN, “Flood Vulnerability Index for Critical Infrastructure Towards Flood Risk Management,” ASM Sc. J., 11, Special Issue 3, for SANREM, pp. 2. (134-146), 2018.

F. ALEXANDER, „Critical infrastructure and flood resilience: Cascading effects beyond water,” pp. 1. (1-13), 2019. [Online] Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/wat2.1370 [downloaded: 9/10/2020]

Queensland Government, Office of the Queensland Chief Scientist, „What are the consequences of floods?” 2018. [Online] Available: https://www.chiefscientist.qld.gov.au/publications/understanding-floods/flood-consequences

BAX Company, „Protecting our critical infrastructure from flood damage: A study in Bangkok,” [Online] Available: https://baxcompany.com/insights/protecting-our-criticalinfrastructure-from-flood-damage-a-case-study-in-bangkok/

C. ARRIGHI „et alii”, „Flood impacts on a water distribution network,” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, pp. 2109–2123., doi:10.5194/nhess-17-2109-2017, 2017. [Online] Available: https://nhess.copernicus.org/articles/17/2109/2017/nhess-17-2109-2017.pdf [downloaded: 19/10/2020]

M. SMITH, „Lessons learned in WASH response during urban flood emergencies,” Global Wash Cluster, pp. 1. (1-21), New York, 2009. [Online] Available:https://wrc.washcluster.net/sites/default/files/2019-

/Smith_Urban%20Floods%20WASH%20Lessons%20Learned_2009.pdf [downloaded: 19/10/2020]

Simcoe Muskoka District Health Unit, Safety and floods, „Drinking Water During A Flood” [Online] Available:

http://www.simcoemuskokahealth.org/Topics/SafeWater/drinkingwater/Drinking-watersafety-and-floods#b5e7a8d7-0022-4c9a-9773-284a02238761

ClimateXChange, Scotland's centre of expertise connecting on climate change research and policy, „Indicators and trends Monitoring climate change adaptation,” pp 1. (1-7), 31/03/16. [Online] Available:

https://www.climatexchange.org.uk/media/2348/narrative_flooding_and_infrastructure.pdf

[downloaded: 19/10/2020]

G.M. KARAGIANNIS „et alii”, „ Climate change and critical infrastructure – floods,” EUR 28855 EN, Publications Office of the European Union, pp 2. (1-39), Luxembourg, 2019. ISBN 978-92-76-09552-1, doi:10.7260/007069, JRC109015 [Online] Available: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109015/floods_ci_eur28855en_

new_edition_final.pdf [downloaded: 19/10/2020]

M. J. Hammond „et alii”, „Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review,” Urban Water Journal, 12. pp. 14-29., 2015. [Online] Available: 10.1080/1573062X.2013.857421.

B. BOGNÁR, „et alii”, „LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELME” Kézikönyv a katasztrófavédelmi feladatok ellátására, NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, Katasztrófavédelmi Intézet, pp. 9-23. (1-147), Budapest, 2015.

H. WHEATER, E. EVANS, „Land use, water management and future flood risk,” Land Use Policy. 26., pp. S259 (S251-S264), 2009. doi 10.1016/j.landusepol.2009.08.019. [Online] Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837709001082 [downloaded: 21/10/2020]

R. PANT, „et alii”, „Critical infrastructure impact assessment due to flood exposure, Journal of Flood Risk Management,” Special Issue: Land for Flood Risk Management, A catchment-wide and multi-level perspective, DOI: 10.1111/jfr3.12288 pp. 23 (22-32), 2016.[Online] Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12288 [downloaded: 25/10/2020]

Megjelent
2023-11-27
Hogyan kell idézni
MrekvaL. (2023). Az áradások hatása a kritikus infrastruktúra rendszerekre. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(1), 163-182. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13453
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek