A katasztrófavédelmi tevékenységek környezetvédelmi és műszaki aspektusai

Kulcsszavak: környezetvédelem, katasztrófavédelem, műszaki eszközrendszer

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékű klimatikus és technológiai változások figyelhetők meg mind globális, mind regionális szinten, amelyek közvetlenül hatnak a létbiztonsággal kapcsolatos közgondolkodásra és az érintett szervek feladataira. A cikk célja a katasztrófavédelmi feladatrendszer és a környezetvédelem közti meghatározó műszaki kapcsolódási pontok bemutatásával rámutatni a kapcsolódás összetettségére, helyére, szerepére. Egyben információt szolgáltatni a változó biztonsági kihívások kezelését befolyásolni képes pontokra, a kutatandó részterületekre.

Hivatkozások

Magyarország Alaptörvénye (The Basic Law of Hungary). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV Downloaded: 30-th of June 2020.

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Act CXXVIII. of 2011 on Disaster Management and amending certain related laws) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100128.TV Downloaded: 30-th of June 2020.

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Act LIII. of 1995 on General Rules for the Protection of the Environment https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.TV Downloaded: 30-th of June 2020.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Act XXXI of 1996. on Fire Protection, Technical Rescue and Fire Brigade) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.TV Downloaded: 30-th of June 2020.

KÁTAI-URBÁN L., VASS Gy.: Kézikönyv a veszélyes üzemek biztonságszervezésével kapcsolatos alapfeladatok teljesítéséhez. (Manual for basic tasks related to the safety management of dangerous establishments.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. ISBN:9786155491

MÓGOR J. (editor): Az új katasztrófavédelmi szabályozás jegyzet és jogszabálygyűjtemény közbiztonsági referensek felkészítéséhez (New disaster management regulations note and collection of legislation to prepare public safety officers) BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Budapest, 2012.

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/lakossag/kiv/11/jegyzet.pdf Downloaded: 30-th of

June 2020.

HORVÁTH M. (editor) Állami Számvevőszék: Elemzés 2016. Elemzés a katasztrófavédelem új rendszerének működéséről. (State Audit Office: Analysis 2016. Analysis of the operation of the new disaster management system.) p. 8. ISBN 978-615-5222-13-9

https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2016/katasztrofav

elemzes.pdf?ctid=976 Downloaded: 30-th of June 2020.

MUHORAY Á.: Katasztrófa megelőzés I. Budapest 2016. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 278 p. ISBN 978-615-5527-85-2

SZAKÁL B. et. al.: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek elleni védekezés I.: módszertani szakkönyv veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a közlekedésben. (Prevention of accidents involving dangerous substances I: methodological manual on dangerous substances and their major accidents in industry and transport) (2015) ISBN:9789631235029

KÁTAI-URBÁN L., RÉVAI R.. Possible Effects of Disasters Involving Dangerous Substances Harmful to the Environment, Human Life and Health. (2013) BOLYAI SZEMLE 1416-1443 22 2 151-158

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
FarkasinszkiL. (2023). A katasztrófavédelmi tevékenységek környezetvédelmi és műszaki aspektusai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(4), 83-94. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13427
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek