Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága

Kulcsszavak: Széchenyi, tűzoltás, önkéntes tűzoltó, Széchenyi Ödön, .

Absztrakt

A szerző áttekinti gróf Széchenyi Ödön, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség első elnökének, életrajzát, karrierjének magyarországi – a törökországi letelepedés előtti – szakaszát, választ adva arra, miért tekintünk Széchenyire a hazai tűzoltó mozgalom egyik kiemelkedő alakjaként.

Hivatkozások

Széchenyi István 1858. október 25-én Döblingből, Tasner Antalhoz írt leveléből.

Kocsis Piroska: Gróf Széchenyi Ödön, a magyar mágnás és a török főúr Archívnet 14. évfolyam (2014) 6. szám.

Kocsis Piroska: Széchenyi Ödön, a „tűzpasa” Magyar Nemzeti Levéltár http://mnl.gov.hu/print/8282

Lindner Gyula: Széchenyi Ödön, a magyar és a török tűzoltóság megszervezője Belügyi Szemle 2020. sajtó alatt

Pesti Hírnök, 1860. szeptember 11.

Dr. gróf Waldstein-Wartenberg János Nepomuk (Nagymegyer, 1809. augusztus 21. – Bécs, 1876. június 3.)

bölcseleti és jogi doktor, műgyűjtő, császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos, a Magyar

Tudományos Akadémia igazgató-tagja.

Széchenyi szervezőmunkájához és a pesti tűzoltóság első éveihez ld. Szilágyi et al., 1986, 171–187; Heizler, 2019,

–30.

Birkás, 1936, 138.

Minárovics János: A fővárosi tűzoltóság története. https://fovaros.katasztrofavedelem.hu/26048/a-kezdet

Markusovszky Béla: Magyar Országos Tűzoltó Szövetség története. I. rész. Az első két évtized (1870-1890)

története. (Budapest, 1911. ifj. Kellner Ernő nyomdájának a betűivel. 4. oldal.

Dr. vitéz Roncsik Jenő: A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség hatvanéves története 1870-0930. (Városi

nyomda, Debrecen 1935. 17. oldal.)

Bogdán István: Régi magyar mesterségek (Budapest, Neumann Kht. 2006. 30. rész: A vörös kakas szelídítése.

A tűzoltómesterség

MNL OL K 27–1871. szeptember 19. 39. ülés, 7. napirendi pont. - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1867-1944. - Eredeti, aláírásokkal ellátott jegyzőkönyv.

éve született gróf Széchenyi Ödön (Budapest, 1989).

GUDENUS János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. IV. kötet. Budapest, 1998.

(A továbbiakban: GUDENUS 1998.) 52.

MOL P 623. 304. VII. 32. 12. 8.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
BerkiI. (2023). Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(3), 225-251. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13422
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek