Új irányok az előzetes fizikai alkalmassági vizsgálatok rendszerében

Kulcsszavak: fizikai alkalmasság, kondicionális képesség, terhelés, állóképesség, fejlesztés

Absztrakt

A hon- és rendvédelmi szervek tevékenysége átlagon felüli, esetenként speciális egészségügyi és fizikai követelményeket támaszt az állomány tagja számára. Ezért már a felvételi, kiválasztási eljárásban szükséges meggyőződni arról, hogy a jelentkező alkalmas-e a választott hivatással járó terhelés teljesítésére. A fizikai alkalmasság vizsgálata, a felmérést szolgáló gyakorlatok és értékelési rendszer jelenleg részletesen szabályozott. A szerző jelen közleményében a fizikai felmérésen jelenleg alkalmazott feladatok elemzését, annak értékelését tűzte ki célul, hogy a gyakorlatok mennyiben alkalmasak a pályán való beválás előre jelzésére. Egyúttal nemzetközi kitekintéssel, valamint az élsportban alkalmazott módszerek összehasonlításával igyekszik alternatív lehetőségek bemutatására, az objektív felmérés kidolgozása érdekében.

Hivatkozások

Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról URL:https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900057.irm (letöltés: 2019. 11. 11.)

Kovács Péter: Terhelés- és teljesítmény-élettani mutatók vizsgálata a Magyar Honvédség és a civil szféra hadrafoghatóság szempontjából érintett területein. Doktori (PhD.) értekezés, Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2005. pp. 1-122

Nagy László Béla: A kardiopulmonális terheléses vizsgálat orvosi alkalmazása Oktatási segédlet 2019. Magyar Elektronikus Könyvtár URL: https://mek.oszk.hu/19000/19064/# (letöltés: 2019. 11. 15.)

Molnár Andor, Orbán Kornélia, Dorka Péter: Motoros képességek és tesztek, edzéstani alapok. Szegedi Tudományegyetem. ISBN 978-963-306-319-4 URL: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_motoros/ (letöltés: 2019. 11. 15.)

Candidate Physical Ability Test (CPAT) – Fire Department City of New York URL: https://www1.nyc.gov/site/fdny/jobs/career-paths/candidate-resources.page (letöltés:

11. 12.)

Bogárdi István: A test izomzatának edzése 2016. ISBN 978-963-12-7257-4

Császárné Gombos Gabriella: A gyaloglás és tréning direkt hatása a csontanyagcsere markerekre különböző csontsűrűségű nőknél; szenzomotoros tréningprogram hatáselemzése, PhD értekezés (2015), Pécsi Tudományegyetem

Vásárhelyi-Nagy Ildikó: A beavatkozó állomány kondicionális képességei fejlesztésének új irányai, különös tekintettel a proprioceptív módszerek alkalmazására. HADMÉRNÖK XIII: 4. ISSN 1788-1919 ,(2018)

Horváth M. ‒ Mayer Á.‒ Vásárhelyi-N. I. (2019): A mozgásszervi állapot felmérése és a fejlesztés lehetőségei a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő katonák körében. Hadtudomány pp. 79-92. Budapest.

Nádori L. – Derzsy B. – Fábián Gy. – Ozsváth K. – Rigler E. – Zsidegh M. (1989): Sportképességek mérése. Sport. Budapest, 352. p.

Somhegyi Annamária, Gardi Zsuzsa., Feszthammer Artúrné, Darabosné Tim Irma, Tóthné Steinhausz Viktória (2003).: A biomechanikailag helyes testtartás kialakításához szükséges izomerő és izomnyújthatóság ellenőrzését és fejlesztését elősegítő gyakorlatok (Vol. 4). Budapest: Magyar Gerincgyógyászati Társaság.

Helga Tatiana Tucci, Jaqueline Martins, Guilherme Sposito, Anamaria Siriani de Oliviera: Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome.Musculoskeletal Disordres 2014 15:1 URL:https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-15-1(letöltés: 2019. 11. 12.)

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
Vásárhelyi-NagyI. (2023). Új irányok az előzetes fizikai alkalmassági vizsgálatok rendszerében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(3), 207-224. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13421
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek