Applikációk a katasztrófavédelmi lakosságtájékoztatásban

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, polgári védelem, nyilvánosság

Absztrakt

A szerző az okostelefonokra fejlesztett applikációkat, illetve ezen eszközök a nyilvánosság felé irányuló tevékenységben betöltött szerepét és funkcióját vizsgálja a cikkben. Kutatja, hogy az applikációk támogathatják-e a veszélyhelyzeti kommunikációt, és amennyiben igen, milyen módon. A tanulmány németországi, ausztriai, svájci és magyar példákat mutat be.

Hivatkozások

Verschiedene Arten von Apps. https://seniorweb.ch/2020/01/17/verschiedene-arten-vonapps/ Abgeladen am 07.05.2020.

Anzahl der verfügbaren Apps im Google Play Store von April 2018 bis April 2020 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74368/umfrage/anzahl-der-verfuegbaren-apps-imgoogle-play-store/ Abgeladen am 07.05.2020.

Statistiken zu Smartphones https://de.statista.com/themen/581/smartphones/ Abgeladen am 07.05.2020.

Központi Statisztikai Hivatal. A világ népessége kontinensek szerint, 1950-2100.

https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html Abgeladen am 07.05.2020.

Balog Fatime, Hornyacsek Júlia: A mobil kommunikációs eszközök megjelenése a lakosságfelkészítés feladatrendszerében. https://mkk.uni-nke.hu/document/mkk-uni-kehu/2016_2_020_Balog%20Fatime,%20Hornyacsek%20J.pdf Abgeladen am 07.05.2020.

Balog Fatime: Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás tapasztalatainak elemzése, jövőbeni igényeinek meghatározása. Hadmérnök. X. évfolyam 3.szám, 2015. szeptemer http://www.hadmernok.hu/153_14_balogf.pdf Abgeladen am 07.05.2020.

VÉSZ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rsoe.android.bm_okf_push Abgeladen am

05.2020.

VÉSZ https://www.katasztrofavedelem.hu/37/vesz Abgeladen am 07.05.2020.

KATWARN https://www.katwarn.de/ Abgeladen am 07.05.2020.

KATWARN Österreich/Austria https://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx/Abgeladen am 07.05.2020

ALERTSWISS https://www.alert.swiss/ Abgeladen am 07.05. 2020.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
Barta Ágnes. (2023). Applikációk a katasztrófavédelmi lakosságtájékoztatásban. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(3), 79-90. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13414
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek