A horvátországi LNG-terminál fejlesztés értékelése

Kulcsszavak: energia, LNG-projekt, földgázvezeték, szállítórendszer

Absztrakt

Közép-Európában az energiaellátás biztonsága még számos megoldandó kérdést vet fel, tekintettel arra, hogy a diverzifikációt segítő beruházások jelenleg még nem teljes mértékben valósultak meg. A tervek között szerepel egy horvátországi cseppfolyós földgáz terminál kiépítése, amely hozzájárulhatna többek között Magyarország energiabiztonságának növeléséhez. A jövőbeli energiaellátási diverzifikáció elméleti hátterének alátámasztása
érdekében szükséges az energiaellátás biztosításában érintett országok energiaügyi szempontú elemzése. Jelen cikk célja Horvátország energetikai – elsősorban földgázellátási – jellemzőinek feltárása – különös tekintettel az LNG-terminál tervezett megvalósítására.

Hivatkozások

Hlavaty V.: Desetogodišnji plan razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvaske 2018-2027. Plinacro – Zagreb. 2017. november. https://www.plinacro.hr/UserDocsImages/dokumenti/Desetogodi%C5%A1nji%20plan%20razvoja%20PTS%202018-2027.pdf (A letöltés dátuma: 2019. 12. 15.)

Vuk B., Fabek R., Golja D., Antešević S., Maras J., Jurić Ž., Karadža N., Borković T., Krstulović V., Židov B., Karan M., Baričević T., Maričević M.: Energy in Croatia – Annual Energy Report 2017. Ministry of Environment and Energy Republic of Croatia. https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages//UPRAVA%20ZA%20ENERGETIKU/Energija_u_Hrv

atskoj//Energija%20u%20Hrvatskoj%202017.pdf (A letöltés dátuma: 2019. 12. 14.)

s.n.: Kvaliteta plina. Prvo plinarsko društvo d.o.o. 2019. https://www.ppd.hr/kvaliteta-plinab5 (A letöltés dátuma: 2019. 12. 22.)

ábra: Horvátország bruttó belföldi energiafogyasztása 2017-ben. (készítette a szerző) Forrás: Eurostat: Share of energy products in total energy available. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html (A letöltés dátuma: 2019.11. 27.)

Szilágyi Zs.: LNG amit tudni illik a cseppfolyós földgázról. vgf&hkl. 2013. 06. 10. https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2013/junius/2836-lng-a-mit-tudni-illik-a-cseppfolyosfoldgazrol (A letöltés dátuma: 2019. 12. 19.)

Európai Bizottság: Central and South-East CESEC  European Gas Connectivity. Az Európai Bizottság honlapja. 2018. 11. 08. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/central-and-southeastern-europe-energy-connectivity (A letöltés dátuma: 2019. 12. 19.)

Domazet N.: Napreduje gradnja LNG terminala na Krku. Energetika-net. 2019. 09. 06. http://www.energetika-net.com/specijali/izdvajamo/napreduje-gradnja-lng-terminala-na-krku29125 (A letöltés dátuma: 2019. 12. 14.)

táblázat: Az LNG-projekt megvalósításához szükséges tőkeköltségek változásai. (készítette a szerző). Forrás: LNG Hrvatska.: LNG Terminal – Pregled aktivnosti is status radova. 2019. szeptember.

https://www.lng.hr/lib/plugins/kcfinder/upload/files/LNG%20Terminal_Pregled%20i%20Stat

us%20projekta_05092019%20(002)(2).pdf (A letöltés dátuma: 2019. 12. 15.)

kép: Az LNG terminál felülnézetből. Forrás: NS Energy. https://www.nsenergybusiness.com/projects/krk-lng-terminal/ (A letöltés dátuma: 2019. 12. 22.)

Megjelent
2023-11-25
Hogyan kell idézni
SibalinI., Kátai-UrbánL., & CimerZ. (2023). A horvátországi LNG-terminál fejlesztés értékelése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(1), 153-166. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13381
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek