A katasztrófák utáni helyreállítás folyamatának elemzése

Kulcsszavak: katasztrófa, katasztrófavédelem, kompenzáció, lakóingatlan

Absztrakt

A történelem során a katasztrófavédelem tudatosan szervezett és államilag szabályozott rendszere és iránya folyamatosan változó módon alakult a különböző korszakokban és társadalmakban. A katasztrófák lehetséges megelőzése, mentése és helyreállítása, a helyreállítási feladatok háromoldalú egységgé történő szintézise több tudományág fejlődésére, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alakulására is hatással van. A legelterjedtebb természeti katasztrófákat követően a kormány gyakran adott eseti önkéntes pénzügyi támogatást az önkormányzatoknak az érintett helyi lakosság megsegítésére. A mérséklés módját és a támogatási rendszert korábban egyedi kormányhatározatok, később pedig egyedi kormányrendeletek szabályozták, amelyeket mára az épületek rehabilitációjára, rekonstrukciójára vonatkozó egységes szabályozás váltott fel. A cikk szerzői a magán- és önkormányzati tulajdonú épületek és építmények magyarországi rehabilitációs gyakorlatának elemzését tűzték ki célul.

Hivatkozások

SCHWEITZER, F. (edited): Katasztrófák tanulságai. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet (2011) p.10 ISBN:978-963-9545-35-9.

MUHORAY, Árpád: Katasztrófamegelőzés I. NKE university notes (2016) p. 68. ISBN 978-615-5527-85-2 p. 8 Accessible at: ludita.uni-nke.hu/repozitorium

AMBRUSZ, J: An overview of disaster preparedness training in Hungary, with special regard to public administration leaders. Ecoterra: Journal of Environmental Research and Protection. Year 14, No. 1 (2017), pp. 33-39

Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management and on the Amendments of Certain Acts in Relation https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv (Downloaded: 10 Nov 2011)

Gov. Decree 234/2011 on the implementation of Act CXXVIII of 2011 on Disaster Management and on the Amendments of Certain Acts in Relation https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100234.kor (Downloaded: 9 Nov 2011)

DIÓSDI, Gy., SZILÁGYI, Lné: Latin nyelvi jegyzet, ELTE, Budapest, J1-146 (1997)

BÁNÓCZI, R.-RICHMER, Z.: Latin nyelvkönyv, ISBN 9631945839

KMOSKÓ, M.: Hammurabi törvénykönyvei printed in Ajtai K. Albert book printing house (1911)

VARGA, P.: Földrengések a történelemben. Komárom katasztrófája 1763-ban, História 1998.

SZEIDOVITZ, Gy.: Komárom és Mór környezetében keletkezett történelmi rengések epicentrális intenzitásának és fészekmélységének meghatározása, PhD dissertaion (1990)

Based on the collection of the Somogyi Károly City and County Library (Szeged)

AMBRUSZ, J., MUHORAY, Á.: A 2001. évi beregi árvíz következményeinek felszámolása, a kistérség rehabilitációjának megszervezése VÉDELEMTUDOMÁNY: DISASTER MANAGEMENT ONLINE SCIENTIFIC PERIODICAL I: 1, pp. 108-125. , p. 18 (2016)

AMBRUSZ, J.: The Hungarian System of Reconstruction and Recovery Tasks Following Natural Disasters. In: NISPAcee (edited) Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Pre-Weberianism to Neo-Weberianism? Presented Papers from the 22nd NISPAcee Annual Conference. Venue and time: Budapest, Hungary, 22-24 May 2014 Bratislava (Pozsony): NISPAcee, 2014. pp. 1-19. ISBN 978-80-89013-72-2

Gov. Decree 155/2006. (VII. 26.) on mitigating the damages caused by the extraordinary floods on the rivers of Hungary in the spring of 2006 and the significant inland waters in certain areas of Hungary during the first months of that year

ÉRCES, G.; AMBRUSZ, J.: A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon VÉDELEMTUDOMÁNY: DISASTER MANAGEMENT ONLINE SCIENTIFIC PERIODICAL IV: 2, pp. 45-83, p. 39 (2019)

FÉZER, T. (edited): A kártérítési jog magyarázata (Explanation of the law on compensation) comment, Complex Kiadó ISSN 1589-0058

Gov. Decree 9/2011. (II. 15.) on the detailed rules of the use of force majeure subsidies https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100009.KOR (Letöltve: 2019.11.10)

SCHWEICKHARDT, G.: A katasztrófavédelem rendszere. Hautzinger, Zoltán (edited) Budapest: Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., 2018. p. 118 (Studia Universitas Communa) (ISBN:978-615-5845-58-1) p. 12 (2018)

KOVÁCS, G.: A rendészeti szervezetekben lejátszódó vezetési folyamatok. A RENDÉSZETI SZERVEK VEZETÉS ÉS SZERVEZÉSELMÉLETE Faculty of Law Enforcement, National University of Public Service, Budapest,˙(2014) p. 61

http://m.ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9984/Teljes%20sz%C3%B6veg!?sequence=1&i

sAllowed=y (Downloaded: 15 Nov 2019)

AMBRUSZ, J.; MUHORAY, Á.: A vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk helyreállítása BOLYAI SZEMLE XXIV : 4, pp. 67-85. , p. 19 (2015)

BLESZITY, J., DOBOR, J., ENDRŐDI, I., GRÓSZ, Z., KÁTAI-URBÁN, L., KRIZSÁN, Z., RESTÁS, Á.: Institute of Disaster Management, National University of Public Service: Önértékelési program akkreditáció; Budapest: National Directorate General for Disaster Management, MoI, 2016. ISBN: 978- 615-80429-3-2

KÁTAI-URBÁN, L.: Establishment and Operation of the System for Industrial Safety within the Hungarian Disaster Management, ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 11: (2) pp. 27-45.

Megjelent
2023-11-25
Hogyan kell idézni
VassG., & BleszityJ. (2023). A katasztrófák utáni helyreállítás folyamatának elemzése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(1), 98-117. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13377
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek