A csatornázottság hazai helyzete statisztikai adatok alapján

Kulcsszavak: csatorna, szennyvíz, talajvíz, befogadó, statisztika

Absztrakt

Napjainkban a csatornázás nélkülözhetetlen és egyik legjelentősebb tényezője a városépítésnek. Az elmúlt években viszont kevés olyan vizuálisan szemléltetett kimutatással találkozhattunk a szaklapok hasábjain, ami a hazai csatornázottság elmúlt húsz évben megvalósult fejlődését és a jelenlegi helyzetét mutatná be. A cikk statisztikai adatok felhasználásával, ezt a változást igyekszik szemléltetni. A diagramok és értékelések elkészítéséhez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1990 és 2016 közötti országos-, regionális- és megyei adatait kerültek felhasználásra.

Hivatkozások

Karches T., Buzas K. Methodology to determine residence time distribution and small scale phenomena in settling tanks, WIT TRANSACTIONS ON ENGINEERING SCIENCES 70 pp. 117-126. , 10 p. (2011)

Salamon Endre: (2018) Csatornahálózat hidraulikai modellezése az oktatásban; In: Bíró, Tibor (szerk.); Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia Tanulmányai. Kézirat változat; Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018) pp. 190-199. , 10 p.

Dulovics D.: (2002), Kistelepülések és a csatornával gazdaságosan nem ellátható területek szennyvíztisztítása és szennyvízelhelyezése I., MASZESZ HÍRCSATORNA 2002. szeptember-október pp. 9-16. (2002)

Juhász Endre (2008), A csatornázás története, Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest, ISBN: 978-963-8750-72-3

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeleta felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

A 2003. évi LXXXIX. törvény a a környezetterhelési díjról

TeIR- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer- Központi

Statisztikai Hivatal 1990 és 2016 közötti országos-, regionális- és megyei adatai

A 91/271/EGK irányelve a települési szennyvíz kezeléséről

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
OrgoványiP., & DalkóI. (2023). A csatornázottság hazai helyzete statisztikai adatok alapján. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(4), 154-166. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13366
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek