A hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának kártérítési felelőssége

Kulcsszavak: kárfelelősség, kártérítés, katasztrófavédelem

Absztrakt

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának jogviszonyára irányadó és meghatározó jogszabályi környezetben nagy volumenű változás ment végbe 2019. február 1- jei hatállyal. A személyi állomány összetétele jelentősen átalakult, egységesebbé vált. Jelen cikkben a szerző átfogó elemzést mutat be a hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának kárfelelősségével kapcsolatban.

Hivatkozások

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

A 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és

hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A Kúria 11/2018. számú munkaügyi elvi határozat

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
Kiss Ádám I. (2023). A hivatásos katasztrófavédelmi szerv személyi állományának kártérítési felelőssége. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(4), 137-153. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13365
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek