A BIM és a tűzvédelem I. rész

Kulcsszavak: komplex tűzvédelem, innovatív mérnöki módszerek, BIM, okos épület

Absztrakt

A XXI. századi összetett épületigények, folyamatosan megújuló műszaki megoldások, és az épületek dinamikusan változó variábilis használata új alapokra helyezi az épületek tűzbiztonságának kérdéskörét. Az épületek mérete (magassága, alapterülete, befogadóképessége, stb.), kialakítása, használata meghatározza az épület teljes életciklusára vetítve az épület – ember – tűz kölcsönhatásból adódó kockázatokat és a szükséges tűzvédelmi egyensúlyi helyzetet. A műszaki szemléleten alapuló innovatív tűzvédelmi megoldások egzakt elméleteken nyugvó értékelő, elemző módszerei összegezhetőek az épületinformációs modellezés metodikájában. Egy épület életciklusa során a folyamatosan változó tűzvédelmi helyzetben a kockázatok és a tűzvédelmi kialakítások függvényében egyensúlyi helyzeteket állapíthatunk meg, amelyek hosszútávon fenntartható biztonságot nyújtanak a megfelelő térelemzés függvényében. A közleményben az épületek teljes életciklusán átívelő komplex tűzvédelem megvalósulását elemzem. Értékelem az innovatív mérnöki szemléleten alapuló BIM alkalmazásokkal megvalósítható komplex tűzvédelemben az épületek teljes életciklusát lefedő tűzvédelmi hálóban rejlő fejlesztési lehetőségeket, amelyek által az okos épületekkel kapcsolatban megvalósítható egy új, magas szintű, hosszútávon fenntartható biztonság. A cikk első részében a BIM módszer tűzvédelmi alapjait összegzem. A közlemény második részében a BIM módszer tűzvédelmi alkalmazási lehetőségeit, hosszútávú előnyeit és jelenlegi nehézségeit értékelem.

Hivatkozások

Aktas C. B. – Bilec M. M.: Impact of lifetime on US residental building LCA results, Buildings and building materials, 2012. pp. 24-28.

Östman, B., Brandon, D., Frantzich, H.: Fire safety engineering in timber buildings, Fire Safety Journal 91 (2017) pp. 11-20.

Maliosz M.: Felhő alapú hálózatok, http://www.tmit.bme.hu/vitmma02-2015 (A letöltés dátuma: 2016. 03.18.)

Hurley, M.: SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition, Springer, ISBN-13: 978-1493925643

Fritts M.: A BIM jövője, http://mabim.hu/a-bim-jovoje/ (A letöltés dátuma: 2016. 04. 30.)

Grant, C. E., Pagni, P. J.: Fire Safety Science, Hemisphere Publishing Co., 1986.

Law, A.: The role of modelling in structural fire engineering design, Fire Safety Journal 80 (2016) pp.89-94.

Kerekes Zs.: Az építőanyagok új „Euroclass” szerinti tűzveszélyességi minősítése és hazai bevezetése, Tudományos Közlemények, Szent István Egyetem YMMFK 5:(1) pp. 47-57. (2008)

Szabó A., Beda L.: Modelltűz-választás valós méretű tűzoltási modellhez, Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 21: (6) pp. 19-21.

Bérczi L.: A tűzvédelmi szervek felépítése, szervezete és feladatai Magyarországon, Védelem Tudomány, I. (2) 2016. pp. 3-18.

Schneider, U., Kolb, T.: Ingenieurmethoden im Baulichen Brandschutz, Expert-Verlag, 2017., ISBN: 3816933458

Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.). https://www.net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV. (letöltés dátuma: 2016. 10.11.)

Bérczi L.: Structure, organization and duties of fire services in Hungary, Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi nline Tudományos Folyóirat I. (2) pp. 3-18. 2016

Restás Á.: A tűzoltásvezetők döntései – elméleti szempontból, Védelem - Katasztrófa Tűz- és Polgári Védelmi Szemle 20: (3) pp. 5-10.

Érces G. – Restás Á.: Infocommunication Based Development Opportunities in the System of Complex Fire Protection, In: Branko Savić, Verica Milanko, Mirjana Laban, Eva Mračkova, Restás Ágoston, Branka Petrović (szerk.) Book of Preceedings: МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ. 530 p., ISBN:978-86-6211-106-7

ÁBRA: Innovatív mérnöki tűzvédelem (készítette a szerző)

Mohai Á., Beda L.: Gondolatok a tűzjelző berendezések hatékonyságáról, Védelem Tudomány, I. (4) 2016. pp. 1-12

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
ÉrcesG. (2023). A BIM és a tűzvédelem I. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(4), 1-16. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13360
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek