A katasztrófavédelem belvízkárok elleni feladatai

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, belvízvédekezés, megelőzés, védekezés

Absztrakt

Magyarország területének jelentős részét érinti a belvíz, mint elsődlegesen az állampolgárok anyagi javait veszélyeztető természeti hatás. A belvíz elleni védekezés hazánkban többszereplős tevékenység, amelyet közösen végeznek az állami szervek, az önkormányzatok, illetve a víztársulatok. Az állami szervek közül kiemelt szerep hárul a vízügyi szakmai szervezetre, az Országos Vízügyi Főigazgatóságra, illetve a vízügyi igazgatóságokra. A fentiek mellett azonban alaprendeltetéséből fakadóan a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és alárendeltjei is jelentős tevékenységet fejtenek ki, annak érdekében, hogy a belvízből fakadó kockázat, illetve az ebből eredő károk a minimálisra csökkenjenek. A cikk célja, hogy bemutassa a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet központi, területi és helyi szintjéhez rendelt megelőzési és védekezési feladatokat.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
Muhoray Árpád, & Győző-Molnár Árpád. (2023). A katasztrófavédelem belvízkárok elleni feladatai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(3), 130-142. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13356
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek