A Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepe a korai Légoltalom megteremtésében az I. világháború időszakában

Kulcsszavak: monarchia, honvédség, közös hadsereg, katonai, közigazgatási, légoltalom, hátország

Absztrakt

A szerzők mindenek előtt kapcsolódnak A légvédelemtől a légoltalomig : a Magyar Királyság veszélyeztetettsége és első intézkedései a hátország védelme érdekében 1914-1918-ig. című publikációjukhoz. [1] Ezután bemutatják a hadsereg szerepét a hátország védelmében, majd a fejlődés folyamatát : hatékony bombázás – fegyveres légvédelem – passzív légvédelem. Részletezik a katonai és közigazgatási vezetők szerepét a légoltalom megszervezésében, irányításában és működtetésében, és végül bemutatják a lakosság kitelepítésének korabeli helyzetét.

Hivatkozások

Olasz Lajos: A hátország védelmének kiépítése az elő világháború időszakában BELVEDERE 2015/4 67.o.

Endrődi István, Zellei Gábor: A légvédelemtől a légoltalomig : a Magyar Királyság veszélyeztetettsége és első intézkedései a hátország védelme érdekében 1914-1918-ig. Védelem Tudomány – III. évfolyam 2. szám, 2018. 06. hó 155.o.

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200030.TV - 2019-01-12

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=91200031.TV - 2019-01-12

Szijj Jolán, Ravasz István: Magyarország az első világháborúban Petit Real Budapest 2000. 292. 410.o.

http://dlib.ogyk.hu Kisközlöny a "Rendeleti közlöny"-höz a Magyar Királyi Honvédség számára >1917/4 2019-01-16

Olasz Lajos idézett műve 35.o.

Szijj és Ravasz idézett műve 292.o.

Szijj és Ravasz idézett műve 410.o.

Szijj és Ravasz idézett műve 410.o.

Hellgert Imre: A Budapesti Honvéd Helyőrség Parancsnoksága 1849- 1999-ig. Zrínyi Kiadó Budapest 2000. 34.o.

A honvédség fejlődése a századforduló után http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/53.html 2019. 01. 13.

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=88600022.TV

Forró Albert: Jelentés az 1916. évi román betörésről

www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/csiki 2019. 01. 13.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
EndrődiI., & ZelleiG. (2023). A Magyar Királyi Honvédség és a közös hadsereg szerepe a korai Légoltalom megteremtésében az I. világháború időszakában. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(2), 167-176. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13344
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek