Árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági vetületei

Kulcsszavak: veszélyes ipari üzem, árvíz, iparbiztonság

Absztrakt

Hazánk árvízveszélyeztetése természeti adottságaiból adódóan Európában az egyik legnagyobb. A környező hegyvidéki vízgyűjtőkről, a Kárpátokból és az Alpokból hozzánk érkező, nálunk torlódó árhullámokkal szemben gyakran szükséges védekezni. Az árvíz nemcsak a lakott területet veszélyezteti, hanem hatással lehet a veszélyes ipari üzemek tevékenységére is, melynek eredményeként egy veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet is kialakulhat. A szerzők a publikációban az árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági aspektusait vizsgálják.

Hivatkozások

Magyarország vízrajza, forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_v%C3%ADzrajza, letöltés ideje: 2019. január 03.

Ármentesítés, forrás: http://vpf.vizugy.hu/reg/ovf/doc/12.%20Armentesites_A1.pdf, letöltés ideje: 2019. január 03.,

Vízrajzi monitoring forrás: http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-monitoring letöltés ideje: 2019. január 03.

Aktuális vízállások, forrás: https://www.vizugy.hu/?mapModule=OpVizallas&SzervezetKod=0&mapData=VizmerceList

a#mapModule, letöltés ideje: 2019. január 03.

Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói, forrás: http://www.hydroinfo.hu/Html/hidelo/hidelo_graf_duna.html, letöltés ideje: 2019. január 07.

Elisabeth Krausmann: Approaches to Natech risk assessment, forrás: https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/Portals/0/Innovation/SupportSystem/07_WS_Natech/Day_1_Natech_Risk_Assessment_Situation.pdf, letöltés ideje: 2019. január 03.

Robbanások és füst a Houston melletti vegyi üzemben, http://index.hu/kulfold/2017/08/31/robbanasok_es_fust_a_houston_melletti_vegyi_uzemben/,

letöltés ideje: 2019. január 03.

Vass Gy., Mesics Z., Kovács B.: Útmutató a külső hatások (természeti veszélyek) figyelembevételére és hatásaik kezelésére forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/seveso/utmutato_kulso_hatasok.pdf, letöltés ideje:

január 03.

A 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Szakál B., Cimer Zs., Kátai-Urbán L., Vass Gy.: Iparbiztonság II. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai, Egyetemi Tankönyv, ISBN: 9786155445002, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2013.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
HoffmannI., SzlávikL., & CimerZ. (2023). Árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági vetületei. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(1), 112-130. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13306
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek