A vízgazdálkodással kapcsolatos ismeretek fokozottabb megjelenése a köznevelési intézményekben

Kulcsszavak: integrált vízgazdálkodás, Kvassay Jenő Terv, köznevelés, humánerőforrás, társadalom

Absztrakt

Magyarország Nemzeti Vízstratégiája, a Kvassay Jenő Terv fontos intézkedéseket ír elő a vízügyi képzés megváltoztatására vonatkozóan, hogy a munkaerőpiaci és gazdasági fejlődés megvalósulhasson. A humánerőforrás szükségletek kielégítése céljából az integrált vízgazdálkodás gondolatmenetét kell megvalósítani a köznevelési intézményeinkben egy új oktatási-képzési stratégia kialakításával. Ennek mihamarabbi kialakítása a szakmában dolgozók kiemelt feladata kell, hogy legyen.

Hivatkozások

Nemzeti Vízstratégia Kvassay Jenő Terv Link: https://www.vizugy.hu/viz strategia/ documents/997966DE-9F6F-4624-91C5-3336153778D9/Nemzeti-Vizstrategia.pdf Letöltés dátuma: 2018. 08.01.

A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor Letöltés dátuma: 2018. 08.01.

Felvételi statisztikák Link: https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok _statisztikak /friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/index.php/friss_statisztikak/szakonkent?filters%5Bsta_iin_id%5D=841&filters%5Bsta_kar_id%5D=1509 Letöltés dátuma: 2018. 08.02.

Súlypontok a hazai vízgazdálkodás fejlesztésében - Vízügyi Tudományos Tanács Stratégiai Munkabizottsága 2014. Link: http://www.bm-tt.hu/ovf/assets/letolt/Avizgfejlstrategia.pdf Letöltés dátuma: 2018. 07.31.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
HorváthnéP. M. (2023). A vízgazdálkodással kapcsolatos ismeretek fokozottabb megjelenése a köznevelési intézményekben. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 168-177. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13287
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek