A Magyar Posta Zrt. veszélyes anyag gyanús küldemények kezelésének komplex rendszere

Kulcsszavak: veszélyes anyag, posta, eljárási rend, levélbomba, ÁSZF, gyanús küldemény

Absztrakt

Rendkívüli esemény napjainkban bárhol, bármikor bekövetkezhet, emberéletek és anyagi javak károsodását, pusztulását okozhatja. A rohamosan fejlődő világunkban a veszélyes anyagok jelenléte mindennapos. Ebből a tényből kiindulva megjelenése a Magyar Posta Zrt. (Posta) mint egyetemes postai szolgáltató tevékenységében, a postai szolgáltatásban természetszerű. Probléma akkor keletkezik, ha a környezetére káros hatással bíró anyag engedély és az előírások betartása (megfelelő dokumentáltság, csomagolás, jelölések, stb.) nélkül van jelen. Jelen cikk a veszélyes anyag tartalmú, illetve gyanús küldeményekkel kapcsolatos kérdéseket dolgozza fel, ezért a postai szolgáltatásból kizárt tárgyakat csak olyan mértékig ismerteti, amíg az a tartalomra vonatkozóan veszélyt képvisel. A cikk elsősorban arra fókuszál, hogyan lehet megelőzni a nem engedélyezett veszélyes anyag tartalmú küldemények bekerülését a postai technológiába, valamint jelenléte esetén bekövetkező események során milyen eljárásrendekkel hatékony a kárelhárítás.

Hivatkozások

A 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról 6. § (1)

Morvai Cintia: Veszélyes anyagok jelenlétében bekövetkezett események elhárításával foglalkozó jogi szabályozás értékelése, Katonai Műszaki tudományok on-line Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadmérnök X. Évfolyam 1. szám - 2015. március p. 120.

Hesz József PhD értekezés: Az iparibaleset-elhárítás eljárás- és eszközrendszerének kutatása és fejlesztése, különös tekintettel a kőolaj-finomítókra, ZMNE, Budapest, 2005. 78 p.

http://www.origo.hu/nagyvilag/20011005lepfene.html

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Legutóbbi módosítás hatálybalépésének időpontja: 2017. január 1. Postai szolgáltatások ÁSZF 1. sz. függelék

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
KárolyiL., & JanikZ. (2023). A Magyar Posta Zrt. veszélyes anyag gyanús küldemények kezelésének komplex rendszere. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 133-153. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13286
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek