Veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok fővárosi tapasztalatai

Kulcsszavak: iparbiztonság, veszélyes áru légi szállítás, katasztrófavédelem

Absztrakt

Magyarország a Chicagói Egyezményhez 1969-ben csatlakozott, és az Egyezményt, valamint annak módosításáról szóló jegyzőkönyveket 1971-ben hirdette ki törvényerejű rendeletben. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2012. január 1-i módosítása teremtettemeg a katasztrófavédelmi szervek részére a veszélyes áruk légi szállítása ellenőrzésének jogszabályi alapját. Ezt követően 2015. január 1-én lépett hatályba a 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, amely részleteiben is szabályozza a katasztrófavédelmi hatósági feladatokat a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzése, és a szabálytalan szállítások szankcionálásavonatkozásában. A hatósági jogkör kiterjed a veszélyes áruk légi szállításra történő előkészítésére, a légi úton beérkezett veszélyes áruk nem közvetlenül légi úton történő továbbítására vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, továbbá a veszélyes áruk repülőtér területén végzett átrakásának, tárolásának ellenőrzésére. Jelen cikk célja áttekinteni és értékelni a jogszabályokból adódó katasztrófavédelmi hatósági feladatok teljesítésének tapasztalatait.

Hivatkozások

BM OKF Veszélyesáru-szállítás – Tájékoztató. URL: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=adr_tajekoztato (letöltés: 2018.05.12.)

A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és

a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

RepülésVilág konferencia, Vecsés, 2018. március 28. Kozma Sándor tű. ezredes BM OKF Főosztályvezető előadása

Szkotniczky Gergely - NKE diplomamunka 2018: Veszélyes áru légi szállítással kapcsolatos tevékenységek szankcionálási rendszerének áttekintő értékelése, Budapest

Kézikönyv a veszélyes áruk légi szállításának ellenőrzéséhez 2017. BM OKF

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
VassG., Kátai-UrbánL., & CséplőZ. (2023). Veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok fővárosi tapasztalatai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 91-99. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13282
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek