Robbanásvédelem szabályozási javaslata Magyarországon

Kulcsszavak: robbanásvédelem, robbanásvédelmi követelmények, Országos Tűzvédelmi Szabályzat, hatóság, szakhatóság, munkavédelem, tűzvédelem, iparbiztonság, Seveso

Absztrakt

A robbanásvédelem magyarországi szabályozása jelenleg több hatóságot (Munkavédelem, Tűzvédelem) és szakhatóságot (Tűzvédelem, Iparbiztonság/SEVESO kompetens hatóság) is érintő komplex, előzőek miatt pedig nem jól dedikált feladatkör. Előzőek generálják azt a jelenséget, mely mind üzemeltetői mind pedig hatósági jogokat gyakorló felek részéről a megfelelés részben történő vagy nem teljesítését, valamint szubjektív megértését vonják
maguk után. A cikkben leírt nemzetközi gyakorlat és a jelenlegi hazai szabályozás alapján kívánnak a cikk szerzői javaslatot tenni a közeljövőben módosításra kerülő szabályozások (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) tartalmát illetően.

Hivatkozások

Council Directive 76/117/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres EU Law and publications,

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4202b1c6-ba3c- 4288-

b5fd-eea2c35351c2/language-en (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (1994. március 23.) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094 (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

A 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200008.GM (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/92/EK IRÁNYELVE (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0092 (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/92/EK IRÁNYELVE (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (15. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0092 (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300003.FMM (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet z építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0200004.scm (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400054.BM (Letöltés ideje: 2017.11.20.)

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
KirályL., Restás Ágoston, & CimerZ. (2023). Robbanásvédelem szabályozási javaslata Magyarországon. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 50-64. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13279
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek