Hőszigetelők hatása a könnyűszerkezetes faházak elektromos tüzeire

Kulcsszavak: tűzvédelem, faszerkezetek tűzvédelme, tűzálló kábel, elektromos szabványok, OTSZ, TvMi

Absztrakt

A fa, mint építőanyag világszerte virágkorát éli, amely több tényezőnek köszönhető, így például az építmények kizárólag természetes építőanyagokból (égetett kerámia, kő, fa) történő építése. Ennek az alapanyagnak az építőipari célú felhasználásának azonban korlátokat szab a tűzvédelem, ezen belül a tűzvédelmi létesítési előírások. A mindennapok elképzelhetetlenek az elektromos berendezések nélkül, melyeknek elengedhetetlen részük az elektromos vezetékek. Ezek meghibásodása az egyik leggyakoribb okozója a lakástüzeknek, kiváltképpen a faszerkezetű épületeknél. Munkánk célja az volt, hogy megkeressük a fák, szigetelések és vezetékek rendszerének gyenge, tűzveszélyes pontját és ezzel felhívni a figyelmet a faházak tervezőinek, építőinek. Ebből a célból különböző típusú és elhelyezésű kábeleket és vele érintkező szigetelő anyagokkal és fával kísérleti elrendezésben túlterhelésnek tettük ki. Célunk volt továbbá, hogy az elektromos vezetékek meghibásodásainak milyen szerepe van a tűz keletkezésében, továbbterjedésében fa környezet esetén. A kísérleteim során felhasznált anyagok, tűzálló-kábelek illetve PVC bevonatú, szigeteléssel ellátott három eres réz kábel volt.

Hivatkozások

Ragács Nikoletta, Elek Barbara: Energiahatékonyság és/vagy tűzvédelem? Védelem Tudomány III. Évfolyam 2. szám - 2018. 6. hó

Török Antal – Kerekes Zsuzsanna : Háztartási villamos vezetékek és azok kötéseinek hatása a tűzveszélyességre Védelem Tudomány II. Évfolyam 3. szám

Varga D: Elektromos vezetékek túlterhelésének vizsgálata tűzvédelmi szempontok szerint TDK dolgozat, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézet (2016 )

Varga Dávid – Kerekes Zsuzsanna – Elek Barbara: Elektromos vezetékek túlterhelésének hatása a tűzvédelmi biztonságra Védelem Tudomány II. Évfolyam 3. szám

Gyöngyössy Éva : Tűzálló kábelek műanyag burkolatának minősítési kérdései TDK dolgozat, Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűz-, és Katasztrófavédelmi Intézet ( 2016 )

Kohajda István : Kábelek az épületek tűzvédelmében , http://www.vedelem.hu/files/UserFiles/File/konf2007/TSZVSZ_NEMZETKOZI2007/23 _kohajda.pdf (letöltés 2018 szeptember )

http://www.bachl.hu/images/stories/letoltesek/informacios_kiadvanyok/nikecellEps 100V02Web.pdf (letöltés 2018 szeptember)

http://biosolar.hu/stuff/uploads/polisztirol_hab_eghe.pdf (letöltés 2018 szeptember)

https://www.kabelring.hu/kabelek/NHXH_FE180_E90 (letöltés 2018 szeptember)

VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ÉS JOGSZABÁLYOK

DIN 4102-12:1998-11, Építőanyagok és építőelemek égési viselkedése, 12. lap. Elektromos kábelrendszer funkciótartása. Követelmények és vizsgálatok.

MSZE 24102 Működőképesség- megtartás

MSZ EN 50200, MSZ EN 50362, IEC 60331 Szigetelőképesség-megtartás

MSZ EN 60332 Egyedi elhelyezésű kábelek lángterjedésének vizsgálata; Csoportos elhelyezésű kábelek lángterjedésének vizsgálata

MSZ EN 50267-2- Az égéskor keletkező gázok vizsgálata-halogénmentesség

MSZ EN 60695-11-10 Éghetőség vizsgálata lánggal

MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok

IEC 60331, MSZ EN 50200 Szigetelőképesség megtartás

MSZ EN 13501-1 Építési termékek tűzvédelmi osztálya

MSZ 10200-1989 Műanyagok éghetőségének meghatározása oxigénindexszel

OTSZ [5.0] Országos Tűzvédelmi Szabályzat az 54/2014. (XII.5.) BM-rendelettel közzétéve

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
SzépJ., HorváthA., & KerekesZ. (2023). Hőszigetelők hatása a könnyűszerkezetes faházak elektromos tüzeire. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 23-49. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13278
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek