Az aktív és a passzív rendszerek megbízhatósága II.

Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem

Kulcsszavak: komplex tűzvédelem, innovatív mérnöki módszerek, aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem, okos város

Absztrakt

A fenntartható fejlődés alapvető pillérei, többek között, a biztonság és az egészség. Az építmények biztonságának egyik fő területe a tűzvédelem, amely komplex módon szerves részét képzi az épületek teljes életciklusának. A világ szinte minden országában az építészeti tűzvédelem jogszabályokon nyugszik. Tűzbiztonság-becslési módszereket, műszaki eljárásokat, kockázat-elemzéseket ismerünk a tűzvédelem tudományában, de azok nem ölelik át egy-egy épület teljes életciklusát az épület – ember – tűz hármas kölcsönhatás szempontjából, a komplex tűzvédelem: tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat tekintetében. A nem komplex tűzvédelem következtében „fehér foltok”, kritikus helyek és időtartamok alakulnak ki egy-egy épület tekintetében. A fenntartható biztonság alapvetően az építmények tűzvédelmi helyzetének egyensúlyán nyugszik. A közlemény első részében az épületek teljes életciklusán átívelő komplex tűzvédelem megvalósulását elemzem az aktív és a passzív tűzvédelmi rendszerek vizsgálatával. Bemutatom az aktívan alkalmazott passzív rendszerek által kialakítható, a tűzvédelemi helyzet egyensúlyára irányuló megoldási lehetőségeket. A közlemény második részében értékelem az innovatív mérnöki szemléleten alapuló BIM alkalmazásokkal, algoritmikus tervezési módszerekkel megvalósítható komplex tűzvédelemben, az épületek teljes életciklusát lefedő tűzvédelmi hálóban rejlő fejlesztési lehetőségeket, amelyek által az okos város keretében megvalósítható egy új, magas szintű, hosszútávon fenntartható biztonság.

Hivatkozások

http://www.hoai.de/online/HOAI_2013/HOAI_2013.php (letöltés dátuma: 2018. április 28.)

Maliosz M.: Felhő alapú hálózatok, http://www.tmit.bme.hu/vitmma02-2015 (A letöltés dátuma: 2016. 03.18.)

Fritts M.: A BIM jövője, http://www.autodeskforum.hu/?p=2780 (A letöltés dátuma: 2016. 04. 30.)

Kerekes Zs.: Az építőanyagok új „Euroclass” szerinti tűzveszélyességi minősítése és hazai bevezetése, Tudományos Közlemények, Szent István Egyetem YMMFK 5:(1) pp. 47-57. (2008) Védelem Tudomány – III. évfolyam 3. szám, 2018. 09. hó 21

Szabó A., Beda L.: Modelltűz-választás valós méretű tűzoltási modellhez, Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 21: (6) pp. 19-21.

Bérczi L.: A tűzvédelmi szervek felépítése, szervezete és feladatai Magyarországon, Védelem Tudomány, I. (2) 2016. pp. 3-18.

Bérczi L.: Structure, organization and duties of fire services in Hungary, Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi Online Tudományos Folyóirat I. (2) pp. 3-18. (2016)

Érces G. – Restás Á.: Importence and procedure of building life cycle assessment, Ecoterra: Journal of environmental research and protection 14:(2) pp. 2-9. (2017)

ábra: Innovatív mérnöki tűzvédelem (készítette a szerző)

Restás Á.: A tűzoltásvezetők döntései – elméleti szempontból, Védelem - Katasztrófa Tűz- és Polgári Védelmi Szemle 20: (3) pp. 5-10.

http://digitalismagyarorszag.kormany.hu/europai-digitalis-menetrend (A letöltés dátuma: 2017. 09.18.)

http://www.kormany.hu/download/0/05/50000/Ek%C3%B6zigazgat%C3%A1si_keretrendszer_koncepci%C3%B3.pdf (A letöltés dátuma: 2017. 09. 20.)

ábra: Smart Cities Council 6 alrendszere (készítette a szerző)

ábra: Tűzvédelem az okos életkörülmények tényezője (készítette a szerző)

http://okosvaros.lechnerkozpont.hu/hu (A letöltés dátuma: 2017. 09.30.)

Vass Gy., Kátai-Urbán L., Cséplő Z.: Iparbiztonsági mérnöki kompetenciák fejlesztése a hazai felsőoktatási képzésben Védelem Tudomány, III. (1) 2018. pp. 71-84.

Érces G.: Katasztrófavédelmi háló, Rendvédelem Tudományos Folyóirat (online), VII. 1. (2018), pp. 68-102.

Muhoray Á.: Katasztrófamegelőzés I. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szolgáltató Nonprofit Kft., pp.: 24-182. (2016)

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
ÉrcesG. (2023). Az aktív és a passzív rendszerek megbízhatósága II.: Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 1-22. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13273
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek