Az ENISA által meghatározott aktuális technológiai kihívások kezelése a katasztrófavédelem szemszögéből

Kulcsszavak: technológiai kihívás, ENISA, javaslat, kiberbiztonság, katasztrófavédelem

Absztrakt

A technológia rohamos fejlődése – amellett, hogy jellemzően az emberiség javát szolgálja – számos bizonytalanságot hordoz magában, amelyek helyénvaló és megfelelő időben történő kezelése komoly kihívást jelent a biztonságos felhasználást szavatolni hivatott szervezetek és szakemberek számára. A cikkben bemutatásra kerülnek az Európai Hálózat- ésInformációbiztonsági Ügynökség (ENISA)1 által felvázolt aktuális technológiai kihívások megoldására vonatkozó, irányadó jelleggel megfogalmazott javaslatok, valamint azok katasztrófavédelmi szempontú értékelése.

Hivatkozások

BOGNÁR B., KÁTAI-URBÁN L., KOSSA Gy., KOZMA S., SZAKÁL B, VASS Gy. KÁTAI-URBÁN L.: (szerk.): Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. 53. o.

Az Európai Parlament és a Tanács 460/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról. eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0460:HU:HTML (A letöltés ideje: 2018. 04. 24.)

Az Európai Parlament és a Tanács 526/2013/EU rendelete ( 2013. május 21. ) az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0526&qid=1523875537765 (A letöltés ideje: 2018.

24.)

ENISA: Looking into the crystal ball. A report on emerging technologies and security challenges. 2018. 01. 31. www.enisa.europa.eu/publications/looking-into-the-crystal-ball (A letöltés ideje: 2018. 04. 24.)

ENISA: Baseline Security Recommendations for IoT. 2017. 11. 20. www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot (A letöltés ideje: 2018. 04. 25.)

(s.n.) Kiberbiztonság iránti uniós fellépések - Cél az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség létrehozása. Jogi Fórum. www.jogiforum.hu/hirek/38196 (A letöltés ideje: 2018.04. 25.)

(s.n.) Variant Market Research: Global Internet of Things (IoT) Market: Rising Adoption of Cloud Platform Noticed by Variant Market Research. iot.do, iot.do/global-internet-ofthings-iot-market-2017-12 (A letöltés ideje: 2018. 04. 26.) Védelem Tudomány – III. évfolyam 2. szám, 2018. 06. hó

(s.n.) Újabb kockázatok a fizetésre használható virtuális eszközök körében. Magyar Nemzeti Bank - Online, www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evisajtokozlemenyek/ujabb-kockazatok-a-fizetesre-hasznalhato-virtualis-eszkozok-koreben (A letöltés ideje: 2018. 04. 26.)

ATKINSON, D. J.: Emerging Cyber-Security Issues of Autonomy and the Psychopathology of Intelligent Machines. 2015 AAAI Spring Symposium, www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS15/paper/viewFile/10219/10049 (A letöltés ideje: 2018.04. 26.)

AHNER, D., PARSON, C.: Workshop Report: Test and Evaluation of Autonomous Systems. Department of Defense - United States of America,www.afit.edu/stat/statcoe_files/Workshop%20Report%20-%20T&E%20of%20Autonomous%20Systems.pdf (A letöltés ideje: 2018. 04. 27.)

AKYILDIZ, I. F., PIEROBON, M., BALASUBRAMANIAM, S., KOUCHERYAVY Y.: The internet of Bio-Nano things. IEEE Communications Society, Institute of Electricaland Electronics Engineers, www.researchgate.net/publication/273780747_The_internet_of_Bio-Nano_things (A letöltés

ideje: 2018. 04. 27.)

DE FARIAS, C., PIRMEZ, L., COSTA, G., DE FARIAS, F.: Internet of Bionano-Things: Perspective and Future Directions. MedCrave - International Journal of Biosensors & Bioelectronics, medcraveonline.com/IJBSBE/IJBSBE-03-00050.pdf (A letöltés ideje: 2018. 04. 27.)

FORD, J.: Programmable Bio-Nano-Chips: First Viable Medical Lab on a Chip? SingularityHub. singularityhub.com/2011/02/16/programmable-bio-nano-chips-the-firstviable-medical-lab-on-a-chip/#sm.0001kekx4kkggdnsusw2lb6j1go28 (A letöltés ideje: 2018.04. 28.)

ASHFORD, W.: AI a threat to cyber security, warns report. ComputerWeekly.com, www.computerweekly.com/news/252435434/AI-a-threat-to-cyber-security-warns-report (A

letöltés ideje: 2018. 04. 28.)

RITESH., K.: Virtual and Augmented Reality (VR/AR) Cybersecurity Challenges. LinkedIn, www.linkedin.com/pulse/virtual-augmented-reality-vrar-cybersecurity-kumarritesh/

(A letöltés ideje: 2018. 04. 29.)

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
SibalinI., & VassG. (2023). Az ENISA által meghatározott aktuális technológiai kihívások kezelése a katasztrófavédelem szemszögéből. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(2), 119-134. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13256
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek