A vízellátó hálózati tartózkodási idő csökkentésének lehetőségei kistelepüléseken

Kulcsszavak: vízkor, tűzoltási víz, tározó, vízminőség, rekonstrukció, pénzügyi forrásigény

Absztrakt

A múlt század végén a rendszer- és a gazdasági szerkezet átalakulása ivóvízellátó rendszereinknél kihasználhatatlan és jelentős többletkapacitások keletkezéséhez vezetett. A helyzet különösen a kistelepüléseken vált súlyossá, ahol a tűzoltási víz biztosítása eredetileg is nagy csőátmérőket igényelt, és ahol a fölösleges kapacitásokat a trendszerű népességfogyás tovább erősítette. A túlméretezettség a vízkort, a víznek a rendszerbeli tartózkodási idejét növeli, lehetőséget adva ezzel a másodlagos, hálózati vízminőség romlás bekövetkezésére. Ez akkor okozott kritikus helyzetet, amikor már nem volt elegendő az ivóvízminőséget a tisztító telepen biztosítani. Az ivóvízminőségnek a fogyasztói csapoknál is meg kell maradnia. A
folyamatot a hálózatok életkorának növekedésével romló műszaki állapot és az ehhez kapcsolódó növekvő hálózati vízveszteségek kísérik. A hálózatok felújítása a nem távoli jövőben elkerülhetetlenné válik. A felújított vezetékek, ha azok átmérőit továbbra is a tűzoltási igények kielégítése határozza meg, konzerválják a túlméretezett állapotot. Ezért a kistelepüléseken fel kell hagyni a tűzoltás ivóvízhálózatról történő megoldásával. Oltóvíz tározók létesítésével ez lehetséges. Országos adatbázisra alapozott, becslés jellegű számítások azt mutatják, hogy 2.051 hazai kistelepülés összesen 13.111,632 km hosszú csőhálózatának a vízfogyasztásra méretezett felújítása, (2016 árszinten) 260-270 Mrd Ft költségvetési forrást
igényel, ha csőbehúzásos technológiát alkalmazunk és a tűzoltáshoz 200 m-ként 30 m3-es oltóvíz tározókat létesítünk.

Hivatkozások

Talajok fejtési osztályai: http://www.foldmunkak.eu/foldmunka-hasznos-talajfejtesiosztaly.html

Az ipar árindexei: KSH: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsi002.html

Polietilén csővezetékek nettó fajlagos árai (Wavin Hungary Kft.) https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRq 8Pu3szVAhUDJcAKHVwgCMUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fhu.wavin.com%2Fweb

%2Ffile%3Fuuid%3D2d383a79-9240-4ff1-9be3-a2f64e052a81%26owner%3D8b3c3430-5623-4445-b30b-fd2221f4cc08&usg=AFQjCNGWoUZGVrd9xcphimpxQ2OM3bMXng

Számításhoz alkalmazott (föld feletti) tűzcsap paraméterei és ára http://www.poly-mix.com/aruhaz/kategoriak/tuzolto_rendszer.html

Polietilén csővezetékek nettó fajlagos árai (TU-BA Trade Kft.) http://www.tubatrade.hu/hu/pe-csovek/pe-csovek-vizhez.html Védelem Tudomány – III. évfolyam 1. szám, 2018. 03. hó 150

Tározók beruházási költsége (Market Építő Zrt.; Pureco Kft., 2017.)

Távtartók beruházási költsége (Szirex Kft. 2017.)

Diplomaterv: Homolya Ágnes: Nagyrada község és térsége vízellátó rendszerének fejlesztése (BME 2015.)

Nagyrada községi és térsége vízmű vízellátó rendszerének műszaki leírása 2013. (Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.)

HCWP program: Hálózatszámítási rendszerek összehasonlítása http://biomodel.hu/wpcontent/uploads/2014/05/H%C3%A1l%C3%B3zatszimul%C3%A1ci%C3%B3seszk%

C3%B6z%C3%B6k-%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%A1sa.pdf

Megjelent
2023-11-22
Hogyan kell idézni
FintaA. E. (2023). A vízellátó hálózati tartózkodási idő csökkentésének lehetőségei kistelepüléseken. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(1), 133-150. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13238
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek