A polgári védelem fejlesztési szakaszai

Kulcsszavak: polgári védelem, fejlesztés, jogi, társadalmi feltételek, integráció

Absztrakt

A magyar polgári védelem a jogelődjei megalakítása óta folyamatosan igyekezett megfelelni alaprendeltetésének, a lakosság védelmének, oltalmazásának a katasztrófák károsító hatásai és a fegyveres összeütközés pusztításai ellen. Feladataik prioritása, munkájuk szervezeti keretei többször változtak összefüggésben hazánk társadalmi-politikai helyzetével, a jogalkotók akaratával. Ennek elemzéseként a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség véve Magyarország közbiztonságáért címmel megrendezett katasztrófavédelmi tudományos konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változatát közöljük.

Hivatkozások

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Az 1935. évi XII. törvénycikk a légvédelemről, végrehajtási utasítása a „Légoltalmi Utasítás”.

Az 1939. évi II. törvénycikk a honvédelemről

A 2041/1974.(XII.11.) MT határozat az államigazgatási szervek, az önkormányzatok polgári védelmi feladatairól, a gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségéről

Dr. Endrődi István: Polgári védelmi szakismeret I. NKE egyetemi jegyzet. Budapest 2015. ISBN 978-615-5527-22-7. p. 11. Védelem Tudomány – III. évfolyam 1. szám, 2018. 03. hó

Az 1989. évi Törvényerejű rendelettel kihirdetett, a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. Kiegészítő Jegyzőkönyv

Dr. Tatár Attila BM OKF főigazgató: Megnyitó beszéd, Velünk élő légoltalom, polgári védelem. Tudományos konferencia Budapest, 2010. 03. 03.

A 27/1993. (IV. 23.) OGY határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiről

A 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet. a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

Az 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

A katasztrófavédelem szervezetrendszere régió/kistérség szerinti átalakításáénak kérdéseiről, lehetőségeiről. BM OKF veszélyhelyzet kezelési főigazgató-helyettesi előterjesztés II. változata 2003. 06. 23.

FELADATTERV a polgári védelmi feladatok korszerűsítésére, továbbfejlesztésére.

Ügyiratszám: BM OKF 451/2003

Dr. Muhoray Árpád pv. dandártábornok, főigazgató-helyettes: A polgári védelem jelene és jövőbeni feladatai. Katasztrófavédelem XLVII. évfolyam 8. szám, 2005. aug. 8.

Dr. Muhoray Árpád: A polgári védelem helye és szerepe, feladatai hazánkban a XXI. század első évtizedében. Polgári Védelmi Szemle. Mértékadó szakmai folyóirat, a magyar polgári védelmi szövetség és a magyar hadtudományi társaság polgári védelmi szakosztály kiadványa. 2010.www.mpvsz.hu ISSN 1788-2168, 19-35. oldal.

Muhoray Árpád: A polgári védelem helye a modern katasztrófavédelemben. 197. o. Hadmérnök. XII. évfolyam 2. szám. (2017) ISSN 1788 1919, 188-200. o

Muhoray Árpád: Katasztrófamegelőzés I. NKE egyetemi jegyzet. ISBN 978-615-5527-85-2 8. o. Elérhető: ludita.uni-nke.hu/repozitórium

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. VI. fejezet Védelem Tudomány – III. évfolyam 1. szám, 2018. 03. hó

A 3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról. VI. 2. Polgári Védelmi Főfelügyelőség

Kozák Attila-Dr. Hornyacsek Júlia (2012): A polgári védelem kialakulás, szerepe a katasztrófavédelem egységes rendszerében. Budapest, Bólyai Szemle 2012/2. szám. ISSN 1416-1443 Katasztrófavédelem 168. o.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XXXI. cikk 5), 6)

Dr. Endrődi István: Polgári védelmi szakismeret I. NKE egyetemi jegyzet. Budapest 2015. ISBN 978-615-5527-22-7. p. 11.

Megjelent
2023-11-22
Hogyan kell idézni
Muhoray Árpád. (2023). A polgári védelem fejlesztési szakaszai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(1), 97-112. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13234
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek