A 2017. évi tűzvizsgálati eljárások tapasztalatainak összegzése a mérnöki és kriminalisztikai alapokon nyugvó módszerek segítségével

Kulcsszavak: tűzvizsgálat, mérnöki módszerek, komplex tűzvédelem

Absztrakt

A tűzvédelem egyik alappillérét, a tűzmegelőzés és a tűzoltói beavatkozás mellett, a tűzvizsgálat képzi. A tűzvizsgálati eljárás elválaszthatatlan módon a komplex tűzvédelem része, amely jellemzően a nemzetközi színtérhez hasonlóan jogszabályi alapokon nyugszik. Hazánkban a tűzesetek vizsgálatának rendjét a tűzvédelmi törvényből eredeztetve BM rendelet szabályozza. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról szóló 56/2016. számú BM OKF Főigazgató Intézkedés hatálybalépése óta eltelt közel egy év. Az eltelt időszak indokolja a tűzvizsgálati szakterület munkájának tudományos elemzéssel történő áttekintését, a tapasztalatok összegzését. Az alapvetően meghatározó jogszabályi környezet mellett a tűzvizsgálati eljárások mérnöki, és kriminalisztikai módszerei jelölik ki a szakma kortárs fejlődési irányát. A tudományosan megalapozott szakmai fejlődés érdekében megvizsgáltuk és értékeltük a tűzvizsgálati eljárások 2017. évi tapasztalatait.

Hivatkozások

Bérczi L. – Varga F.: Nemzetközi tűzvizsgálati gyakorlat elemzése, Védelem Tudomány, I 3 (2016) 28-45.

Bérczi L.: Structure, organization and duties of fire services in Hungary, Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi Online Tudományos Folyóirat I. (2) pp. 3-18. (2016)

Endrődi István: Katasztrófavédelmi információs rendszer. Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata 1: pp. 71-79. (2002)

Smith Ch.: Fire goes BIM, Industrial Fire Journal, 2017 issue no. 107, ISSN 0964-9719 pp. 54-55.

J. D. Dehaan – D. J. Icove – G. A. Haynes: Forensic Fire Scene Reconstruction. Prentice Hall 2012.

Érces G. – Restás Á.: Disaster Management in Fire Protection View: Building Life Cicle Assessment in Hungary In.: 11 th International Conference on "Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management" Elsedima: Building Disaster Resilience in a Changing Word (Book of abstracts). 199 p., ISBN:978-606-93873-1-3

Az 1-8. diagramm: Jelentés a tűzvizsgálati eljárások tapasztalatairól (2017. november)

Az 1-3. táblázat: készítették a szerzők

JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, SZABÁLYOZÓK

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A 2259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

A 344/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

National Fire Protection Association: 1033 Standard for Professional Qualifications for Fire Investigation. Quincy, Massachusetts 2014

A 756/2016. számú BM OKF Főigazgató Intézkedés a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó egyes eljárási kérdések szabályozásáról

Megjelent
2023-11-22
Hogyan kell idézni
Érces G., & BércziL. (2023). A 2017. évi tűzvizsgálati eljárások tapasztalatainak összegzése a mérnöki és kriminalisztikai alapokon nyugvó módszerek segítségével. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(1), 1-19. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13227
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek