Gondolatok a hazai önkéntes tűzoltóságok első világháborúig tartó történetéhez

Kulcsszavak: szervezett tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság, köteles tűzoltóság, céhes tűzoltás, gr. Széchenyi Ödön és Szentgyörgyi Dénes tűzoltói működése, Erdélyrész, Háromszék vármegye, Sepsiszentgyörgy önkéntes tűzoltósága

Absztrakt

A cikk a Magyarországi önkéntes tűzoltóságok történetének legkorábbi szakaszát tárgyalja. A hazai tűzvédelem fejlődéséről; a települések szerepéről; a diáktűzoltóságokról, a céhek tűzoltói munkájáról; a szervezett tűzoltóságok létrehozását szolgáló munkáról; az önkéntes tűzoltóságok megalakulásáról és félévszázados múltjáról szól. Vizsgálja Erdélyben az önkéntesség eszméjének terjedését.

Hivatkozások

Tarján Rezső – Minárovics János: Az önkéntes tűzoltóságok történetéből. (Belügyminisztérium Tűzrendészeti Országos Parancsnoksága, 1968. Budapest.)

Markusovszky Béla: Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség története. Az első két évtized /1870-1890, Budapest, 1911.

Szilágyi János – Szabó Károly.: A tűzrendészet fejlődése az őskortól a modern időkig. (BM Könyvkiadó, Budapest 1986).

Gamauf Vilmos: Magyarázat az erdélyrészi tűzoltó egyletek sommás statisztikájához.

Markusovszky Béla: Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség története. Az első két évtized /1870-1890, Budapest, 1911. II. rész. 46-49. oldal.

Tóth Szabolcs Barnabás: A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2011.)

Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015.

Dr. Hadnagy Imre József: Az ösztönösség, tudatosság, szervezettség, tudományosság szerepe a tűzoltás – elsősorban a vízzel oltás - technikájának fejlődésében a XX. század közepéig. (A www.védelem.hu honlapon a História rovat 2007.)

Dr. Hadnagy Imre József: A tűzjelzés fejlődése a XX. század közepéig. (A www.védelem.hu honlapon a História rovat 2007.)

Dr. Hadnagy Imre József: A tűzmegelőzés fejlődése napjainkig. (A www.védelem.hu honlapon a História rovat 2008.)

Dr. Hadnagy Imre József: Tűzszabályrendeletek. A’ tűz gyulladásának el távóztattása, a’ támadotnak sebes hírűl adása, harapódzásainak meg gátlása, avagy adalékok a tűz körüli szabályozott eljárási rend kialakulásának, valamint a helyhatósági tűzszabályrendeletek, és a tűzvédelmet szabályzó állami rendeletek megszületésének történetéhez. (A www.védelem.hu honlapon a História rovat 2008.) Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó

Dr. Hadnagy Imre József: 140 éve alakult meg a Magyar országos Tűzoltó Szövetség, avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem „a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért a magyar korona országaiban” . (A www.védelem.hu honlapon a História rovat 2010.)

Dr. Hadnagy Imre József: Szentgyörgyi Dénes arcképe (Adalékok Szentgyörgyi Dénes – Marosvásárhely szabad királyi város tűzoltó alparancsnoka – életútjához. (http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/768-szentgyorgyi-denes-arckepe.pdf)

KÉPEK JEGYZÉKE

kép. Az aradi Önkénytes Polgári Tűzoltókar tagfelvételi igazolványa Forrás: Tarján Rezső: Az önkéntes tűzoltóság történetéből. (BM Tűzrendészet Országos Parancsnoksága, 1968.)

kép. A MOTSZ taglétszámának alakulása 1870 és 1914 között Forrás: Tarján Rezső: Az önkéntes tűzoltóság történetéből. (BM Tűzrendészet Országos Parancsnoksága, 1968.)

kép. A Sepsiszentgyörgyi Tűzoltó Egylet zászlója (1895) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2011.)

kép. A Sepsiszentgyörgyi Tűzoltó Egylet zenekara (1894) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: A háromszéki önkéntes tűzoltók múltja és jelene. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2011.)

Megjelent
2023-11-21
Hogyan kell idézni
HadnagyI. J. (2023). Gondolatok a hazai önkéntes tűzoltóságok első világháborúig tartó történetéhez. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(4), 208-231. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13224
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek