A Lean-módszer bevezetésének elemzése egy egészségügyi szervezetben katasztrófavédelmi szempontból

Kulcsszavak: klinikai irányító utak, kormányzati stratégia, okfeltáró elemzés, Lean eszközök

Absztrakt

Bevezetés: A cikk egy olyan külföldi példát mutat be, ahol az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások megoldására az ún. Lean-eszközök alkalmazását hívják segítségül. A példában szereplő legnagyobb kihívást az adott szervezeten belül egy új szervezet-irányítási rendszer bevezetése jelenti, de emellett lényeges a szervezet tagjainak, a személyzetnek az aktív bevonása is. Ez utóbbinál nagyon fontos a személyzet változások iránti elkötelezettségének a biztosítása, amivel az adott problémák feltárása őszintén és gyorsan megtörténhet, ill. a jövőbeli cselekvési tervek és ellenintézkedések pedig kidolgozhatók. A munkafolyamatokat mentálhigiénés szakemberek végezték egy kb. 3 órás okfeltáró elemzés során, ún.
Lean eszközök, ill. az ebben járatos szakemberek segítségének igénybevételével együtt.

Hivatkozások

Bodnár L: Logistic problems of fighting forest fires based on case studies from Hungary. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Wood and Fire Safety. Strbske Pleso, Slovakia, Zilina: EDIS Zilina University

Publishers, 2016. pp. 23-32.

Jackson, T. L. (2013) Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing Competitive Capabilities and Managing Profit. PAP/CDR Edition. New York: Rona Consulting group and Productivity Press.

Liker, J. (2004) The Toyota Way - 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York, NY: McGraw-Hill.

Teich, S. and Faddoul, F. (2013) Lean management - the journey from Toyota to healthcare. Rambam Maimonides Medical Journal, 2(4), 1–9. doi:10.5041/RMMJ.10107

Mayahle, B., Parnell, S., Richards, L., Welch, A., Barr, J., Restas, A. and Muyambo, F.: Health service management to improve disaster resilience – Case study for implementing lean in regional hospital health service, Védelem

Tudomány (Defence Science), 2(1), 2017 pp. 237-255

Dixon-Woods, M., McNicol, S., and Martin, G. (2012) Ten challenges in improving quality in healthcare: lessons from the Health Foundation's evaluations and relevant literature. BMJ Quality and Safety, 21, 876–884.

Frey, B. S. and Stutzer, A. (2002) Happiness and Economics: How the Economy and Institutions Affect Human Well-being. Princeton, NJ: Princeton University Press. Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó 206

Jackson, T. L. (2006) Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing Competitive Capabilities and Managing Profit. New York: Productivity Press.

Kolves, K., Mckay, K., and De Leo, D. (2012) Individual-level factors related to suicide in rural and remote areas of Queensland. in Kolves, In K., Milnes, A., McKay, K., and De Leo (eds) Suicide in rural and remote areas of

Australia. Brisbane: Australian Institute for Suicide Research and Prevention.

National Rural Health Alliance Inc. (2015) Fact Sheet: Mental Health in Rural and Remote Australia. Retrieved from: http://ruralhealth.org.au/sites/default/files/publications/fact-sheet-mentalhealth-2016.pdf [Accessed: 18/02/16]

Appleby, J., Ham, C., Imison, C., and Jennings, M. (2010) Improving NHS Productivity: More with the same not more of the same. London: The King’s Fund. Retrieved from: www.kingsfund.org.uk/publications/improving_nhs.html[Accessed: 17/07/16]

Megjelent
2023-11-21
Hogyan kell idézni
MahayleB., ParnellS., WelchA., BarrJ., Restás Ágoston, & MuyamboF. (2023). A Lean-módszer bevezetésének elemzése egy egészségügyi szervezetben katasztrófavédelmi szempontból. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(4), 191-207. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13222
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek