A Paksi Atomerőmű nukleárisbaleset-elhárításának alapjai

Kulcsszavak: nukleárisbaleset-elhárítás, intézkedési terv, balesetelhárítási szervezet, nukleáris létesítmény, veszélyhelyzet kezelés

Absztrakt

A nukleáris létesítmények Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervvel kell, hogy rendelkezzenek. Ez a terv összhangban kell, hogy legyen a hazai jogszabályi hátérrel és a nemzetközi ajánlásokkal. A tervben ki kell térni arra, hogy mekkora és milyen személyzettel, létesítményekkel, berendezésekkel, kell rendelkezni ahhoz, hogy az esetleges balesetet el tudják hárítani vagy legalább a következményeit enyhíteni. Ennek elengedhetetlen része a folyamatos oktatás, gyakorlatozás és tájékoztatás. A következőkben ezeket az alapkritériumokat szeretném részletesebben ismertetni.

Hivatkozások

A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

A 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

A 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó 105

Horváth Kristóf, Solymosi Máté, Vass Gyula: Fewer can be more: Nuclear safety and security culture self-assessment in the Hungarian Public Ltd. for Radioactive Waste Management /Paper/ In: International Conference on Human and Organizational Aspects of Assuring Nuclear Safety: Exploring 30 years of Safety Culture. 302 p. Konferencia helye, ideje: Bécs, Ausztria, 2016.02.22-2016.02.26. Wien: International

Atomic Energy Agency (IAEA), pp. 1-10.

Manga L., Kátai-Urbán L., Vass Gy.: A paksi atomerőmű nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének sugárvédelmi célú értékelése. http://www.vedelemtudomany.hu/articles/12- manga.pdf (letöltés ideje: 2017.12.10.)

Manga L., Kátai-Urbán L. Nukleáris balesetekből levonható tanulságok a tudomány állása I. rész. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/bolyai-szemle-2016-04.original.pdf (letöltés ideje: 2017.12.10.)

Megjelent
2023-11-19
Hogyan kell idézni
MangaL., & Kátai-UrbánL. (2023). A Paksi Atomerőmű nukleárisbaleset-elhárításának alapjai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(4), 92-106. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13167
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek