Adalékok Kunmadaras tűzvédelmének történetéhez

Kulcsszavak: tűzvédelem története, tűzeset, tűzoltószer, tűzoltói szakirodalom, tűzoltó szervezet alapszabályai, működő tűzoltó

Absztrakt

Kunmadaras tűzvédelmének története megírása vár. A cikk az egykori helyi tűzesetekről közöl adatokat. A tűzvédelem folyóirataiban megjelent közleményeket szedi csokorba. Az 1995-ben megszűnt tűzoltóság dokumentumai a megyei levéltárba fellelhetők. A tűzoltószerek sorsa követhetetlen. A szerző évekig a Tűzoltó Múzeumban dolgozik. Kutatásai során számtalan információt szerez a község tűzvédelméről, ezeket adja közre. A tűzoltó egyesület alapszabályainak egy részét tartalmazó dokumentumot mutat be. Édesapjának kunmadarasi tűzoltói működéséről is ír.

Hivatkozások

Létesítményi önkéntes tűzoltók kézikönyve. (Belügyminisztérium Tűzrendészet Országos Parancsnoksága, Budapest, 1967.)

Az 1935. évi XII. törvénycikk, azaz a légvédelemről szóló kerettörvény.

A magyar királyi honvédelmi miniszter 17.176 eln. 15-1936 számú rendelete a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvénycikk végrehajtása tárgyában.

A magyar királyi honvédelmi miniszter 17.176 eln. 15-1936 számú rendelete a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvénycikk végrehajtása tárgyában kiadott rendelet alapján készült Légoltalmi Utasítás.

Az 1936. évi X. törvénycikk a tűzvédelem fejlesztéséről.

Az 1936. évi X. törvénycikk végrehajtása tárgyában kiadott 180.000/1936 B.M. sz. rendelet /azon részei, amelyek nemcsak a tűzoltóságra vonatkoznak, hanem mind szervezési, mind műszaki szempontból a légoltalom céljait hivatottak előmozdítani/.

Kútvölgyi Mihály: Tűzre, vízre vigyázzatok! Tűztornyok, tűzoltóemlékek. (Colorplast, 1989. Békéscsaba Kner nyomda.) Kunmadarasi református templom tornya 60. oldal.)

KÉPEK JEGYZÉKE

kép. Hadnagy József 70 éves tűzoltói szolgálatát 2002-ben két éremmel egy hatvan (LX) és egy tízéves (X) éremmel ismerték el Forrás: Jász-Nagykun Szolnok megyei Néplap 2002. szeptember 22-i szám 3. oldal

kép. A Kunmadarasi Önkéntes Tűzoltótestület alapszabályainak első lapja Forrás: a szerző tulajdona

kép. A Kunmadarasi Önkéntes Tűzoltótestület alapszabályainak utolsó lapja Forrás: a szerző tulajdona

kép. Hadnagy József önkéntes tűzoltói igazolványa 1980-ban Forrás: fénymásolat a szerző tulajdonában

kép. Kunmadaras nagyközség református templomának tornya. Forrás: Kútvölgyi Mihály: Tűzre, vízre vigyázzatok! (Colorplast, 1989. Békéscsaba Kner nyomda.) 60. oldal.)

kép. Az alhadnagyi előléptetés az 1957. október o5-én kelt okirat szerint Forrás: az eredeti okmány a szerző tulajdona

Megjelent
2023-11-22
Hogyan kell idézni
HadnagyI. J. (2023). Adalékok Kunmadaras tűzvédelmének történetéhez. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 207-229. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13162
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek