Az állatmentés kérdései katasztrófák esetén - a CÉZÁR bevetési egység létrehozása

Kulcsszavak: állatmentés, Cézár, állatpszichológia, szervezet, speciális mentés

Absztrakt

Bevezetés: Egy természeti vagy egy civilizációs katasztrófa során számítani kell álltamentési tevékenysége is. A legfontosabb természetesen minden esetben az emberi élet mentése, ám ezután fontos szerepet kell, hogy kapjon az állatmentés is. A cikk az állatmentés elveit és formáit igyekszik bemutatni a különböző katasztrófák kapcsán. Emellett bemutatásra kerül a hazai szervezetek állatmentési feladatrendszere is. Módszertan: A cikk megírása során kiemelt szerepet kapott, a hazai és nemzetközi szakirodalom részletes elemzése, illetve a mentési tevékenységet végző beavatkozókkal történő személyes konzultáció és adatgyűjtés. Eredmények: Az állatmentés problémaköre rávilágít arra, hogy Magyarországon szükség lenne egy speciális bevetési egység létrehozására – Cézár – ezzel hozzájárulva az állatmentéshez és a katasztrófa során fellépő káros egészségügyi hatások csökkentéséhez.

Hivatkozások

BODNÁR L: Esettanulmány az erdőtüzek logisztikai problémáiról a Hortobágyi és a Kunfehértói erdőtüzek kapcsán. Katasztrófavédelem 2015. (NKE) Budapest, pp. 178-181. ISBN: 978-963-87837-9-0

RESTÁS Á: Az erdőtűzoltás hatékonyságának közgazdasági megközelítése. Védelem Katasztrófa -Tűz és Polgári Védelmi Szemle, 18 5 pp. 47-50. 2011.

RESTÁS Á: A 2010-ik évi észak-magyarországi árvizek logisztikai tapasztalatai. Katonai logisztika, 2012: 4 pp. 43-56 2012.

AMBRUSZ J, MUHORAY Á: A vörös iszap katasztrófa következményeinek felszámolása, a keletkezett károk helyreállítása. Bolyai Szemle, 24, 4 (2015), pp. 67-85.

RÁCZ S: Döntéstámogatás nagy kiterjedésű raktártüzek esetén. Védelem Tudomány, 1 1 (2016) pp. 30-43

RESTÁS Á: Decision making on the spot. Proceedings of the 8th International Scientific Conference Wood and Fire Safety. Strbske Pleso, Szlovákia, 2016.05.08-12. 2016. pp. 277-286, ISBN:978-80-554-1201-6

HESZ J.: A műveletirányítás tapasztalatai; Tűzoltó Szakmai Napok 2016. 186 p. Szentendre, Magyarország, 2016.03.02 Budapest: BM OKF, 2016. pp. 88-91. ISBN 978-615-80429-0-1

RESTÁS Á.: Tűzoltók szemtől szemben az érintettekkel: Viselkedésformák tűz- és káreseteknél; BOLYAI SZEMLE (ISSN: 1416-1443) XIII: (3) pp. 25-35. (2014)

MAYAHLE B, PARNELL S, RICHARDS L, WELCH A, BARR J, RESTAS A, MUYAMBO F: Az egészségügyi menedzsment javításának lehetőségei a katasztrófavédelemben – esettanulmány a lean módszer bevezetéséről. Védelem

Tudomány 2 2 (2016) pp. 237-255

MUYAMBO F, JORDAAN A, RESTAS A :A pilóta nélküli repülőgépek (UAV) katasztrófavédelmi alkalmazásának lehetőségei a fejlődő országokban. Védelem tudomány 2 1 (2016) pp. 94-101

LOBO FERREIRA B. C: A brazil katasztrófavédelem néhány aspektusa. Védelem tudomány 2 1 (2016) pp. 297-303

PÁNTYA P: A beavatkozói biztonság növelésének egyes lehetőségei. Tűzoltó Szakmai Nap 2017 216 p. Szentendre, Magyarország, 2017.04.05. pp.149-152. ISBN: 978-615-80429-4-9

KOZMA S, VASS GY: Veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos 2016. évi katasztrófavédelmi tapasztalatok és újdonságok az idei évben. Veszélyes anyagok 2017. (I): pp. 10-14. (2017)

AMBRUSZ J, ENDRŐDI I, PELLÉRDI R: A katasztrófák következményei felszámolásának vezetés-irányítási rendszere Hadmérnök XI (1) pp. 64-78. (2016)

ENDRŐDI I, PLÉBÁN J,K: A katasztrófavédelmi kutató-mentő munka nemzetközi és hazai struktúrájának fejlődése. Hadmérnök X:(1) pp. 92-98. (2015)

RESTÁS Á, DUDÁS Z: Az UAV katasztrófavédelmi alkalmazásának sajátosságai és humán feltételei Repüléstudományi Közlemények XXV:(1) pp. 23-45. (2013)

BUNKÓCZI S.,DUDÁS Z: Hogyan tovább, pilótával vagy nélküle; Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények. 7:(3) pp. 64-77. (2003)

Megjelent
2023-11-19
Hogyan kell idézni
BertaK., & BodnárL. (2023). Az állatmentés kérdései katasztrófák esetén - a CÉZÁR bevetési egység létrehozása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 171-182. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13159
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek