A katasztrófamenedzsment legfontosabb eszközei és alapelvei az egészségügyi szolgáltatások végrehajtásához egy ausztrál valós példa alapján

Kulcsszavak: Lean, kaizen, standard munka, Lean menedzsment, szervezeti átalakulás, problémamegoldás

Absztrakt

Bevezetés: Számos új eszköz és módszer került bevezetésre az egészségügyben. A szervezetek vezetői azonban sok esetben nem tartják be a modern szervezeti átalakítási és irányítási rendszereket. Az operatív kiválóság elérésének szükségessége, az akkreditációs követelmények teljesítése és a szervezeti növekedés hozta lendületbe a Central Queensland Egészségügyi és Kórházi Szolgálat számára, azt, hogy elfogadja a Lean irányítási rendszert. A szerzők e cikk keretén belül vizsgálják a Lean egészségügyi szolgáltatásokba történő bevezetését a működési kiválóságát, az erőforrások felosztását, az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Módszertan: A cikk megírásának alapja a releváns nemzetközi szakirodalom tanulmányozása mellett az egészégügyi személyzet véleményének felmérése, azok logikai érvelése valamint gyakorlati tapasztalatai a Lean szolgáltatások tekintetében. Eredmények: A cikk eredményeként lehetővé válik a személyzet munkafolyamatainak javítása és további lehetőség nyílik a különböző munkahelyi problémák kezelésére.

Hivatkozások

Graban, M. (2009). Lean hospitals. New York: Productivity Press.

Liker, J. (2004) The Toyota Way - 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer. New York, NY: McGraw-Hill.

Womack, J. and Jones, D. (2003) Lean Thinking: Banishing waste and create wealth in your corporation. New York: Free Press.

Brandão de Souza, L. and Pidd, M (2008) Exploring the barriers to Lean healthcare. Leadership in Health Services, 22(2), 121–139.

Young, T. P. and McCLean, S. I. (2008) A critical look at Lean thinking in healthcare. Quality and Safety in Health Care, 17(5), 382–396.

Waring, J. J. and Bishop, S. (2010) Lean healthcare: rhetoric, ritual and resistance. Social Science & Medicine, 71(7), 1332–1340.

Mazzocato, P., Holden, R. J., Brommels, M., Aronsson, H., Backman, U., Elg, M.,and Thor, J. (2012) How does Lean work in emergency care? A case study of a Leaninspired intervention at the Astrid Lindgren Children’s hospital, Stockholm. Sweden. BMC Health Service Research, 12, 28–10. doi:10.1186/1472-6963-1112-1128

Radnor, Z. (2011) Implementing Lean in health care: making the link between the approach, readiness and sustainability. International Journal of Industrial Engineering and Management, 2, 1–12

Womack, J. P. and Jones, D. T. (1996) Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation. New York, NY: Simon & Schuster.

Rother, M. and Shook, J. (1999) Learning to see: value-stream mapping to create value and eliminate muda. Version 1.3. Cambridge, MA: Lean Enterprise Institute. ISBN 09-667-8430-8

Jackson, T. L. (2012) Kaizen Workshops for Lean Healthcare. Boca Raton: CRC Press.

NHS Modernisation Agency (2007) Going Lean in the NHS. NHS Institute for Innovation and Improvement, Warwick, 2007.

Kanamori, S., Sow, S., Castro, M. C., Matsuno, R., Tsuru, A., and Jimba, M. (2015) Implementation of 5S management method for lean healthcare at a health center in Senegal: a qualitative study of staff perception. Global Health Action 2015, 8, 27256

Galsworth, G. (2010) Work that makes sense. Portland: Visual Lean Press.

Ben-Tovin, D. I. (2007) Letter incident reporting: Seeing the picture through ―Lean thinking .British Medical Journal, 334(7586), 169.

Provost, S., Lanham, H. J., Leykum, L. K., McDaniel, R. R., and Pugh, J. A. (2015) Improving health care delivery through huddles. Health Care Management, 40(1), 2–12.

Shingo, S. (1986) Zero Quality Control: source inspection and the poka-yoke system. Cambridge, MA: Productivity Press

Grout, J. R. and Toussaint, J. S. (2010) Mistake-proofing healthcare: Why stopping processes may be a good start. Business Horizons, 53(2), 149–156.

Black, J. and Miller, D. (2008) The Toyota Way to Healthcare Excellence: Increase Efficiency and Improve Quality with Lean. Chicago: Health Administration Press.

Grout, J. R. (2007) Mistake proofing the design of healthcare processes. (AHRQ pub. No. 07-0020). Rocckville, MD: US Department of Health and Human Services.

Hinckley, C. M .(2001) Make no mistake: An outcome based approach to mistake proofing. Portland, OR: Productivity Press.

Jackson, T. L. (2011) Standard Work for Lean Healthcare. Boca Raton: CRC Press

Jackson, T. L. (2013) Hoshin Kanri for the Lean Enterprise: Developing Competitive Capabilities and Managing Profit. PAP/CDR Edition. New York: Rona Consulting group and Productivity Press.

Scholtes, P. R. (1998) The Leader's Handbook – Making Things Happen, Getting Things Done. New York: McGraw-Hill.

Grunden, N. (2008) The Pittsburgh Way to Efficient Healthcare. Productivity Press, Retrieved from: https://www.abebooks.com/Pittsburgh-Way-Efficient- Healthcare

Sugimori,Y., Kusunoki, K., Cho, F., and Uchikawa, S. (1977) Toyota production system and kanban system materialization of just-in-time and respect-for-human system. International Journal of Production Research, 15(6), 553–564.

Landry, S. and Beaulieu, M. (2010) Achieving lean health care by combining the two-bin kanban replenishment system with RFID technology. International Journal of Health Care Management, 1(1), 85–98.

Aguilar-Escobar, V. G., Bourque, S., and Godino-Gallego, N. (2015) Hospital kanban system implementation: Evaluating satisfaction of nursing personnel. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa ,21(3), 101–110.

Persona, A, D. Battini, D, C., and Rafele, C. (2008) Hospital efficiency management: The just-in-time and Kanban technique. International Journal of Healthcare Technology and Management, 9 (4), 373–392.

Landry, S. and Philippe, R. (2004) How logistics can service health care. Supply Chain Forum, 5(2), 24–30.

Graban, M. (2008) Lean hospitals: Improving quality, patient safety, and employee satisfaction. New York: Productivity Press.

Khorajia, M., Farris, J., and Haas, S. (2009) Design of a kanban system for an OR sterile supply room: A case study. Industrial Engineering Research Conference (2009)

Hirano, H. (1996) 5S for operators: 5 pillars of the visual workplace. Portland, OR: Productivity Press.

Gapp, R., Fisher, R.,and Kobayashi, K. (2008) Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system, Management Decision, 46(4),565–579.

Jackson, T. L. (2009) 5S for Healthcare. New York: Productivity Press.

Ho, S. K., Cicmil, S., and Fung, C. K. (1995) The Japanese 5-S practice and TQM training. Train for Quality, 3(19), 24.

Kobayashi, K., Gapp, R., and Fisher, R. (2006) Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system. In Corbett, L. and Elias, A. (eds.) “5S – improvement tool or business strategy: comparing application and understanding within Australian and New Zealand to Japan”, 4th ANZAM Operations

Management

Rutledge, J., Xu, M., and Simpson, J. (2010) Application of the Toyota Production System improves core laboratory operations. American Journal of Clinical Pathology, 133, 2431.

Ikuma, L. H. and Nahmens, I. (2014) Making safety an integral part of 5S in healthcare. Work, 47(243) 51-54.

Waldhausen, J. H., Avansino, J. R., Libby, A., and Sawin, R. S. (2010) Application of lean methods improves surgical clinic experience. Journal of Paediatric Surgery, 45, 1420–1425

Megjelent
2023-11-19
Hogyan kell idézni
MahayleB., ParnellS., WelchA., BarrJ., Restás Ágoston, & MuyamboF. (2023). A katasztrófamenedzsment legfontosabb eszközei és alapelvei az egészségügyi szolgáltatások végrehajtásához egy ausztrál valós példa alapján. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 127-144. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13156
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek