A veszélyes üzemek üzemazonosítási módszertana

Kulcsszavak: iparbiztonság, Magyarország, katasztrófravédelem, veszélyes üzem azonosítása, hatóság

Absztrakt

Az iparbiztonsági jogi szabályozás kiterjed a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés rendszerére. Jelen cikkben a szerzők a kémiai biztonsági szabályozásra épülő veszélyes üzemi üzemazonosítási eljárás és módszertan jogalkalmazási tapasztalatait elemzik.

Hivatkozások

Bognár Balázs, Kátai-Urbán Lajos, Kossa György, Kozma Sándor, Szakál Béla, Vass Gyula: Kátai-Urbán Lajos (szerk.) IPARBIZTONSÁGTAN I.: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2013. 564 p. (ISBN:978-615-5344-12-1)

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.17.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 1996. december 9-i 96/82/EK Irányelv

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi 1272/2008/EK Rendelet

Megjelent
2023-11-19
Hogyan kell idézni
VassG., BaliP., & MesicsZ. (2023). A veszélyes üzemek üzemazonosítási módszertana. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 98-126. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13154
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek