Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos szabályozás bemutatása

Kulcsszavak: iparbiztonság, létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme, katasztrófavédelem, Magyarország

Absztrakt

Magyarországon az új katasztrófavédelmi szabályozás 2012. évi bevezetésével egyedülálló iparbiztonsági hatósági és felügyeleti rendszer létesült nemzeti, területi és helyi szinten. Jelen cikkben a szerző egy rövid nemzetközi kitekintést követően a hazai jogi szabályozás bevezetését mutatja be.

Hivatkozások

Bognár Balázs, Kátai-Urbán Lajos, Kossa György, Kozma Sándor, Szakál Béla, Vass Gyula: Iparbiztonságtan I. – NKE Kiadványa, 2013. 56. o.

A kritikus infrastruktúra – BM OKF – Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_infrastruktura (Letöltés: 2017.08.15)

Bognár Balázs: Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme – 6. o. Forrás: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/452-a-letfontossagu-rendszerek-es letesitmenyek-vedelme.pdf (Letöltés: 2017.08.15)

Bognár Balázs, Bonnyai Tünde, Görög Katalin, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula: Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme - NKE Katasztrófavédelmi Intézet, Bp. 2015. http://m.ludita.uninke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9939/LRL%20tanseg%C3%A9dlet.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y (Letöltés: 2017.08.15)

Kátai-Urbán Lajos: Veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jog-, intézmény és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon. NKE Katasztrófavédelmi Intézet, Bp. Forrás: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/9938. (Letöltés: 2017.08.15)

A 2016. (IV. 29.) BM OKF utasítása BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról – Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A16U0003.OKF&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT (Letöltés: 2017.08.15)

Bognár Balázs, Kátai-Urbán Lajos, Vass Gyula: A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelméről szóló szabályozás végrehajtása Magyarországon – Bolyai Szemle – XXIII. évfolyam, 2014/2. szám – 106- 108. o. Forrás: http://uninke.hu/uploads/media_items/bolyai-szemle-2014_-ev-2_-szam.original.pdf (Letöltés: 2017.08.15)

Endrődi István: A közlekedési ágazat kritikus infrastruktúra elemei, kapcsolatuk a katasztrófavédelemmel, figyelemmel az Európai Unió Kritikus Infrastruktúrák Azonosításáról és Kijelöléséről szóló 2008. évi 2008/114/EK Tanácsi Irányelvében megfogalmazottakra. In: Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből I. Budapest,:

Magyar Hadtudományi Társaság, 2013, 238–267. o.

Bognár Balázs: A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme – 7. o. Forrás: http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/452-a-letfontossagu-rendszerek-esletesitmenyek-vedelme.pdf (Letöltés: 2017.08.15)

Feldolgozott jogi szabályozás:

Kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint ezek védelmi fejlesztéseinek szükségességéről szóló 2008/114/EK tanácsi Irányelv

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet.

Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

Megjelent
2023-11-16
Hogyan kell idézni
SibalinI. (2023). Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos szabályozás bemutatása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 84-97. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13133
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek