Az önkéntes közreműködés a katasztrófavédelemben

Kulcsszavak: önkéntesség, egyesület, mentőszervezet, alkalmazás

Absztrakt

A katasztrófák elleni védekezés közelmúltban megalkotott új szabályozása jelentős hangsúlyt fektet a társadalom széles körű bevonására, ezáltal felértékelődik az önkéntes és karitatív szervezetek szerepvállalása. Kérdés, hogy az elmúlt évtizedekben különböző módon és mértékben fejlődő, az önkéntes mozgalom eltérő múlttal, hagyományokkal és nem utolsó sorban szakértelemmel és felkészültséggel rendelkező szervezetei hogyan vonhatók be a védekezés különböző fázisaiba. A szerző erre a kérdésekre kíván választ adni, jogi és szervezeti áttekintés mellett a hazai eredmények ismertetésével.

Hivatkozások

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100128.TV (letöltés: 2016. 10. 03.)

Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása; Osiris, Budapest, 1999. pp 41-42.

Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról

Központi Statisztikai Hivatal: Önkéntes munka Magyarországon (Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi) Budapest, 2012. december, pp. 9. ISBN 978-963-235-392-0

Európai Parlament URL: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/20150201PVL00072/2011-Azönkéntesség-európai-éve

Az 2013. évi CXCII. törvény egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról URL: https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1300192.TV (letöltés: 2016. 12. 21.)

Bérczi László: Jelentés a közreműködő és beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységéről. ppt.8. dia - 2017. 03 23.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőség

Kozák Attila – Hornyacsek Júlia: A polgári védelem kialakulása, szerepe a katasztrófavédelem egységes rendszerében. / The development of civil protection, its role in the uniform system of disaster management. pp. 164-165. URL: http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2012/2/10.pdf (letöltés: 2013.04 20)

Takács Árpád: Körös Mentőcsoport - Területi polgári védelmi szervezet megalakítása és felkészítése. Békés-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2011.

Sáfár Brigitta: A Magyar Vöröskereszt katasztrófavédelmi stratégiája, Budapest, 2012.

Megjelent
2023-11-15
Hogyan kell idézni
VargaF. (2023). Az önkéntes közreműködés a katasztrófavédelemben. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), 199-208. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13120
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek