A kéthengeres tűzoltó fecskendők fejlődése

Kulcsszavak: kéthengeres fecskendő, hattyúnyak, gólyanyak, légkazán, nyomótömlő, szívótömlő, tűzoltó tömlő csatlakozók, mobil fecskendők

Absztrakt

A cikk a kéthengeres fecskendők fejlődését tárgyalja. Ismerteti a Heron féle fecskendő működési elvét; a kéthengeres hattyúnyakú fecskendő szerkezetét, működését; a folyamatos vízsugár képzését; a hattyúnyak szerepét, kiiktatását tömlő segítségével; a vízszerzést, vízutánpótlást tömlőkkel; a mobil fecskendők megjelenését és típusait. A magyar tűzvédelem eredményiről is közöl részleteket.

Hivatkozások

TARJÁN Rezső: A vízipuskától a centrifugál szivattyúig – a tűzoltó fecskendő fejlődése. (Belügyminisztérium Tűzrendészet Országos Parancsnoksága 1964. Budapest.)

OLEJÁK Károly: Tűzoltó lexikon (1904. Budapest: Pesti Könyvnyomda)

A magyar nyelv értelmező szótára. VI. SZ-TY. Akadémiai kiadó. Budapest. 1980

A magyar nyelv értelmező szótára. II. E-GY. Akadémiai kiadó. Budapest 1979.

SZILÁGYI János – SZABÓ Károly: A tűzrendészet fejlődése az őskortól a modern időkig. (BM. Könyvkiadó 1986. Budapest.)

HADNAGY Imre József: A vízi puskákat lármával vontzollyák Dűtik, fatsargattyák, eléb, hátréb tollyák. Adalékok a debreceni diáktűzoltóság történetéhez. (Védelem Tudomány I. évfolyam. 1. szám. 2016. március. Cikk 162-174. oldal) (http://www.vedelemtudomany.hu/articles/11_Hadnagy.pdf).

HADNAGY Imre József: Vízipuska, tűzcsapó, csáklya, bontó eszközök, létra. (A korai magyar tűzvédelem, és a céhes tűzoltás karakterisztikus tűzoltószerei) (Védelem Tudomány 2016. I. évfolyam 3. szám, 124-146. oldal.) (http://www.vedelemtudomany.hu/articles/11-hadnagy.pdf)

TÓTH Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015.

KÉPEK JEGYZÉKE

kép. Heron fecskendőjének ábrája az 1693-ban Párizsban kiadott görög és latin nyelvű „Kísérletek levegővel” c. könyvből Forrás: TARJÁN Rezső: A vízipuskától a centrifugál szivattyúig – a tűzoltó fecskendő fejlődése (Belügyminisztérium Tűzrendészet Országos Parancsnoksága 1964. Budapest. 4. o.)

kép. A szélkazán működését szemléltető metszet. Forrás: A szerző felvétele a Tűzoltó Múzeum kiállító termében bemutatott metszetről.

kép. Kocsifecskendő a hajtókarjára szerelt mozgató rudakkal Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 14. oldal.)

kép. Gólyanyakú fecskendő a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában Forrás: A szerző felvétele

kép. Az összecsatolt bőrtömlő és sugárcső. Balra fent a kis kép a tömlő és sugárcső kötőelemét, a jobb oldali kis kép a tömlő használatát és kezelését ismertető könyvet mutatja. Forrás: A szerző felvételei a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

kép. Sugárcső Forrás: A szerző felvételei a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

kép. Kötőelem (csavarpár össze és szétszerelve) Forrás: A szerző felvételei a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

kép. A tömlők csatoló, szerelő és javító elemei Forrás: A szerző felvételei a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

kép. Szívókosárral szerelt szívótömlő Forrás: A szerző felvételei a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

kép. Kétkerekű Walser-féle targoncafecskendő (Bölön) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 23. oldal.)

kép. Kétkerekű Walser-féle targoncafecskendő (Egerpatak) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 25. oldal.)

kép. Kétkerekű lóvontatású targonca fecskendő előszekérrel(Illyefalva) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 35. oldal.)

kép. Felső medencés szekérfecskendő (Sepsibükszád) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 44. oldal.)

kép. Alsó medencés Walser-féle szekérfecskendő (Uzon) Forrás: Tóth Szabolcs Barnabás: Háromszéki tűzoltószerek. (Háromszék Vármegye Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2015. 47. oldal.)

Megjelent
2023-11-15
Hogyan kell idézni
HadnagyI. J. (2023). A kéthengeres tűzoltó fecskendők fejlődése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(2), 180-198. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13119
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek