Magyarország központi mentőszervezete: a HUNOR

Kulcsszavak: nehéz városi kutató és mentő, HUNOR, INSARAG, képzés

Absztrakt

A 2012-ben létrejött, mára 210 főt számláló HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Mentőszervezet a hazai katasztrófavédelem elit egysége, Magyarország kormányzati mentőcsapata. Hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet, amelynek tagjai speciális mentési képességekkel bírnak, és számos esetben küzdöttek már meg az áradó vízzel vagy a rendkívüli időjárás okozta veszélyekkel. A mentőszervezet tagjai arra esküdtek fel, hogy a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésben legjobb tudásuk szerint vegyenek részt bárhol a világon, küldetésük során az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartva a bajba jutottak szolgálatára legyenek, és ettől semmilyen módon el ne téríthessék őket.
Ennek megfelelően számos esetben avatkoztak már be az elmúlt években, hóhelyzet, árvíz, romok alóli kutató-mentés, nemzetközi segítségnyújtás folyamán is, amikor Szerbiában nyolc ember életét mentették meg. A HUNOR Mentőszervezet nehéz ENSZ INSARAG minősítésű mentőcsapat, megfelel a nemzetközi elvárásoknak és bárhol bevethető a világon.

Hivatkozások

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3 § 17. Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 67 § (6) 46. Központi rendeltetésű mentőszervezet

ENSZ INSARAG Irányelv, Letöltés: 2017. február 4. Elérhető Interneten: https://www.insarag.org/methodology/guidelines

Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus, Letöltés: 2017. február 4. Elérhető Interneten: http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról. Letöltés: 2017. február 4. Elérhető Interneten: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313&from=HU

Uniós Polgári Védelmi Modulok, BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. október 16.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 2004/277/EK, Euratom és a 2007/606/EK, Euratom bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. Letöltés: 2017. február 4. Elérhető Interneten: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0762&from=EN

Jackovics Péter: HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 19:(2) pp. 53-56. (2012)

Jackovics, P., New Professional Guidelines in Hungary FIRE RESCUE MAGAZINE 11:(11) pp. 50-56. (2016)

Bellamy, K., Delaney, J., Report on Timber Shoring Course delivered to HUNOR Team, 17th to 25th November 2015 United Kingdom International Search and Rescue

Jackovics Péter: Robbanás a londoni metróban - EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet: Tűzoltás - műszaki mentés VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE 2016:(3) pp. 49-53. (2016)

Merchant, D. F., Ashford-Smith, D., USAR Operations: Urban Search and Rescue Operations

Antal Örs, Muhoray Árpád: A földrengés-katasztrófák által okozott szerkezeti omlásokkal kapcsolatos kutatás-mentési feladatok alkalmazott módszerei HADMÉRNÖK IX. évf. 2. szám – 2014. június

Megjelent
2023-11-14
Hogyan kell idézni
JackovicsP., & HerbákD. (2023). Magyarország központi mentőszervezete: a HUNOR. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 245-262. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13097
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek