Expozíciós klór szóráselemzés RÂMNICU VÂLCEA romániai városban

Kulcsszavak: klór, esettanulmány, expozíciós elemzés, veszélyes áru szállítás, Seveso

Absztrakt

Az ipari balesetek és szerencsétlenségek egyre fontosabb szerepet kapnak a védelmi szféra területén. A cikk célja, hogy bemutasson két esettanulmányt, az elsőnél egy veszélyes árú közúti szállítása során kialakult balesetet, a másodiknál egy ún. Seveso-s létesítményben bekövetkezett vegyi balesetet. A katasztrófának való ún. kitettség a kockázat velejárója, akárcsak a sebezhetőség és a veszély. A cikkben jelentős szerepet kap a potenciális veszélyeknek való kitettség értékelése és elemzése, figyelembe véve a legfontosabb társadalmi, gazdasági és környezeti elemeket. Veszélyes áru szállítása esetén vannak olyan útvonalak, amelyek nagyobb kockázattal és nagyobb kárértékkel rendelkeznek, mint más területek. Romániában az egyik ilyen útvonal Râmnicu Vâlcea város közelében található, ahol az ilyen jellegű vegyi balesetek különösen fenyegetik a lakosságot és a környezetet.

Hivatkozások

Cardona, O.D., M.K. van Aalst, J. Birkmann, M. Fordham, G. McGregor, R. Perez, R.S. Pulwarty, E.L.F. Schipper, and B.T. Sinh, 2012: Determinants of risk: exposure and vulnerability. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New

York, NY, USA, pp. 65-108.

Sorocovschi, V., (2007), Vulnerabilitatea componentă a riscului. Concept, variabile de control, tipuri şi modele de evaluare, în vol. Riscuri şi catastrofe, an IV, nr. 4/2007, editor: Victor Sorocovschi, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, (in Romanian).

MunichRe Group Annual Report, 2002, MunichRe, Munich, p. 259. <http://www.munichre.com/publications/302-03661_en.pdf>.

UNDP, 2004: Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development, A Global Report. UNDP, New York, NY.

ADRC, 2005, Total disaster risk management – good practices. Asian Disaster Reduction Center. Kobe, Japan.

Davidson, R. A.; Lambert, K. B., 2001, Comparing the hurricane disaster risk of U.S. coastal counties. In: Natural Hazards Review. Vol. 2, No. 3, August, pp. 132-142.

European Environment Agency, 2005, Multilingual Environmental Glossary. <http://glossary.eea.eu.int/EEAGlossary>

Cardona, O.D., 1990, Terminología de Uso Común en Manejo de Riesgos. AGID

Reporte No. 13, Escuela de Administración, Finanzas, y Tecnología, Medellín, Colombia.

UNISDR, 2004: Living With Risk. United Nations International Strategy for Disaster

Reduction, Geneva, Switzerland.

Megjelent
2023-11-13
Hogyan kell idézni
TörökZ., ŞtefănieH., BotezanC., SmicalI., RadoviciA., RomanE., RoşianG., MaloşC., & OzunuA. (2023). Expozíciós klór szóráselemzés RÂMNICU VÂLCEA romániai városban. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 139-151. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13073
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek