Új vegyipari technológiák bevezetése a biztonsági irányítási rendszer szemszögéből

Kulcsszavak: iparbiztonság, súlyos ipari balesetek, veszélyes üzemek, biztonsági irányítási rendszer, változáskezelés

Absztrakt

A folyamatosan és dinamikusan fejlődő vegyipari vállalkozások életében újabb és újabb piaci igények jelennek meg, amiket viszonylag gyorsan és hatékonyan kell a vállalkozás menedzsmentjének és szakembereinek kezelnie. Egy veszélyes anyagokkal tevékenységet folytató vállalkozást sok esetben ezek az új vevői igények komoly szakmai feladatok elé állítják. A megfelelően alkalmazott változásmenedzsment rendszer segítségével egy új molekula gyártásának gazdasági, biztonsági, környezeti és minőségi kockázatai is minimálisra csökkenthetők, fölösleges adminisztratív terhektől is megkímélve a vállalkozás szakembereit.

Hivatkozások

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU irányelv (SEVESO III. irányelv)

MESICS Zoltán – KÁTAI-URBÁN Lajos: veszélyes üzemi biztonsági irányítási rendszer működtetése, Hadmérnök X. Évfolyam 1. szám - 2015. március 101- 105 old

CIMER Zsolt - KÁTAI-URBÁN Lajos – VASS Gyula: veszélyes üzemekkel kapcsolatos üzemazonosítási szabályozás értékelése – európai szabályozás, Hadmérnök X. Évfolyam 3. szám - 2015. szeptember, 81. old

CIMER Zsolt - KÁTAI-URBÁN Lajos – VASS Gyula: veszélyes üzemekkel kapcsolatos üzemazonosítási szabályozás értékelése – hazai szabályozás, Hadmérnök X. Évfolyam 3. szám - 2015. szeptember 66.old

Laboe & industries. Management of Change.

http://www.lni.wa.gov/safety/grantspartnerships/partnerships/vpp/pdfs/vppmocbestpractices.pdf

Megjelent
2023-11-13
Hogyan kell idézni
LakatosJ. (2023). Új vegyipari technológiák bevezetése a biztonsági irányítási rendszer szemszögéből. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 117-128. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13071
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek