Beavatkozások irányítása erdőtüzek során

Kulcsszavak: természeti tűz, erdőtűz, önkéntes, tűzoltó felszerelések, beavatkozás irányítása

Absztrakt

A cikk bemutatja a szlovákiai Zsolna régió tűzvédelmi jellemzőit és statisztikai elemzést végez a vegetációtüzek vonatkozásában. A szerzők ismertetik a hivatásos tűzoltó egységek által használt felszereléseket, a terület természeti tüzeinek jellemzőit, valamint az erdőtüzek felszámolásában résztvevő önkéntes egységek képességeit is. A cikk ezen felül foglalkozik a beavatkozó egységek munkájának összehangolásával, rámutatva a beavatkozások irányítását érintő problémák egy részére is. A kutatás eredményeként a vegetációtüzek vonatkozásában nemzetközi tapasztalatok szerezhetünk, következtetéseket tudunk levonni mind az erdőtüzek oltásával, mind pedig az önkéntes mozgalom hatékonyságával kapcsolatban.

Hivatkozások

DERMEK, M. 2011: HasičskéautomobilynaSlovensku. [Firefighting equipment in Slovakia]Žilina: Georg, 2011. ISBN: 948-80-89401-21-5

BODNÁR L: 2016 Logistic problems of fighting forest fires based on case studies from Hungary. In: 8 th Interntional Conference on Wood & Fire Safety 2016. Hotel Patria, Strbske Pleso, High Tatras. 08-12. May 2016. p. 23-32.

MONOŠI M. a kol. 2013: Hasičskátechnika.[Firefighting equipment]1. issue, Žilina: Žilinská univerzita, 2013. 402 pp., ISBN 978-80-554-0705-0.

MONOŠI M., MAJLINGOVÁ A., KAPUSNIAK J., 2015: Lesnépožiare. [Forest Fires] 1. issue, V Žiline: Žilinská univerzita, 2015., 200 s., ISBN 978-80-554-0971-9.

RESTAS A 2006: The Regulation Unmanned Aerial Vehicle of the Szendro Fire Department Supporting Fighting Against Forest Fires 1st of the World! FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 234: Paper S233. (2006)

DPO SR. 2013: Celoplošnérozmiestneniesíl a prostriedkovhasičskýchjednotiek [Nationwidedeployment offorces andmeans offire units] [on line]. [cit. 2016-02-10]. Disponible in: http://www.dposr.sk/

Centre of Operations of Regional Directorate of Fire and Rescue Service in Žilina

RESTAS, A. 2011 Az erdőtűzoltás hatékonyságának közgazdasági megközelítése (Economic analysis of forest fire fighting); Vedelem 18:(5) pp. 47-50. ISSN 1218-2958

Instruction of the president of Fire and Rescue Service nr. 44/2002 about the Directing staff.

RESTAS A. 2014 Special Decision Making Method of Internal Security Managers at Tactical Level; In: NISPAcee Annual Conference. Budapest, Hungary, 22. 05. 2014 ISBN:978-80-89013-72-2

Megjelent
2023-11-13
Hogyan kell idézni
DermekM., KozicováB., & MonosiM. (2023). Beavatkozások irányítása erdőtüzek során. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 53-65. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13065
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek