Atomerőmű létesítés tűzvédelmi követelményeinek vizsgálata

Kulcsszavak: tűzvédelem, nukleáris biztonság, atomerőmű létesítés, tűzkockázat-elemzés, iparbiztonság

Absztrakt

A nukleáris létesítmények tervezésének és létesítésének alapvető szabályzóihoz szervesen kapcsolódik a tűzvédelmi biztonsági követelmények megvalósulása. Jelen cikkben kifejezetten az atomerőmű létesítéséhez szükséges alapvető tűzvédelmi szempontokat vizsgálom, melyek a jogi szabályozókkal és a létesítésre vonatkozó speciális tervezési és kivitelezési kritériumok teljesülésével együtt alkotnak egy egész és biztonságos atomenergia előállítására alkalmas üzemi rendszert. A cikk tartalmazza az általános biztonsági elveken túl a legfontosabb dokumentációkra és az atomerőmű tűzvédelmi rendszerelemeire vonatkozó követelményeket és azokat a tűzmegelőzési irányelveket, melyek szavatolják a nukleáris
üzemi biztonságot.

Hivatkozások

Manga László, Kátai-Urbán Lajos: Nukleáris balesetekből levonható tanulságok – a tudomány állása. I. rész, BOLYAI SZEMLE 2016/4: pp. 120-136. (2016)

Atomerőmű Tűzoltóság, ATOMIX Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat, Szakmai Ismeretek Oktatási anyag, ATOMIX at-me-6.2.2.-1-v2: Üzemzavar elhárítási oktatási anyag, 2013. 07. 01

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Atomerőmű Nukleáris Fogalomtár http://www.atomeromu.hu/hu/Documents/Nuklearis_fogalomtar.pdf letöltés ideje: 2017.03.01.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata, MSSZ_V16, érvényes: 2016.05.01-től

Sibalinné Dr Fekete Katalin: Cultural Aspects of the Safety of Dangerous Establishments. In: Dobor József (szerk.) Előadásgyűjtemény: "Veszélyes üzemek biztonsága" Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia: Budapest, 2013. április 10 .. 175 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.04.10 Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. pp. 158-162. (ISBN:978-615-5305-08-5)

Kátai-Urbán Lajos, Sibalinné Fekete Katalin, Vass Gyula: Hungarian Regulation ont the Protection of Major Accidents Hazards. Journal of Environmental Protection, safety, Education and Management 4:(8) pp. 83-86. (2016)

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet

A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet

Atomerőmű Tűzoltóság, ATOMIX Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat, Szakmai Ismeretek Oktatási anyag, ATOMIX at-me-6.2.2.-11-v2: Atomerőműves rendszerek, 2012. 08.01.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (IX.6.) BM rendelet

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 5. számú melléklet VI. fejezete alapján

Cimer Zsolt, Szakál Béla, Hoffmann Imre: Compliance with the new legal requirements on the demonstration of safety management systems in the safety report. SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 8:(2) pp. 1-12. (2016)

Megjelent
2023-11-13
Hogyan kell idézni
AntalZ., VassG., & Kátai-UrbánL. (2023). Atomerőmű létesítés tűzvédelmi követelményeinek vizsgálata. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(1), 17-30. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13062
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek