A kárhelyszín egészségügyi ellátásra történő felkészítés rendszere, a Disaster Medic képzési struktúra kialakítása, hasznosíthatósága

Mottó „Aegroto dum anima est, spes est (Amíg a beteg lélegzik, van remény”) Cicero

Kulcsszavak: egészségügyi felkészítés, elsősegélynyújtás, Disaster Medic, kárhelyszín, műveleti terület

Absztrakt

A katasztrófavédelem munkatársai, a tűzoltók elsőként kerülnek kapcsolatba a bajbajutottakkal, legyen az egy tűzeset, gépjárműbaleset vagy más katasztrófahelyzet. Az életmentés első és egyetlen eleme a műveleti területen feladatot ellátó tűzoltó. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek alapképzéseiben már eddig is megjelentek az egészségügyi jellegű képzések. A feladatokra történő felkészítés, egy mélyebb ismeretanyag és jártasságok elsajátítására sarkalta a katasztrófavédelem képzési szerveit, hogy speciálisan felkészített munkatársakkal rendelkezzünk ezen a területen. A katasztrófavédelem, a tűzoltóságok állományában speciális felkészültségű egészségügyi munkatársakra elengedhetetlenül szükség
van. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Műveleti Medicina Tanszékével együttműködve hoztuk létre a Disaster Medic képzési formát a kárhelyszíni elsősegélynyújtó rendszert.

Hivatkozások

A 2011. évi CXXVIII. Törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Az 1996. évi XXXI. Törvény 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

A 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasítás 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasítás a Tűzoltástaktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

A 4/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás. az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről

aok.pte.hu/hu/galeriak/galeria/701 (letöltés időpontja: 2016. december 07.)

www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=4432 (letöltés időpontja: 2016. december 09.)

www.bm-tt.hu/assets/letolt/e5konf/nap11I/7_Dr%20_Rendeki_Dr_Vajda.pptx, (letöltés időpontja: 2016. december 12.)

Megjelent
2023-11-10
Hogyan kell idézni
GubiczaJ., & PéterZ. (2023). A kárhelyszín egészségügyi ellátásra történő felkészítés rendszere, a Disaster Medic képzési struktúra kialakítása, hasznosíthatósága: Mottó „Aegroto dum anima est, spes est (Amíg a beteg lélegzik, van remény”) Cicero. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 284-296. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13047
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek