Az Európai Unió Víz Keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai

Kulcsszavak: Víz Keretirányelv, vízgyűjtőgazdálkodás, vízügyi hatóság

Absztrakt

„A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amelyet ennek megfelelően óvni, védeni, kezelni kell.” Így fogalmaz a vízről, mint környezeti elemről és hasznosítható készletről az Európai Unió új Víz Politikája, „Az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szóló Víz Keretirányelv, amely 2000. december 22-én lépett hatályba. A Magyar Közlöny 2016. március 31- én megjelent 44. száma hirdette ki a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) számú Kormányhatározatot. A Belügyminisztérium, Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló közleményét, azaz Magyarország második vízgyűjtőgazdálkodási tervét, a Hivatalos Értesítő 14. száma, 2016. április 7-én tette közzé. A közzététel kapcsán a cikk összefoglaló jelleggel mutatja a felülvizsgálat előzményeit, a Víz  Keretirányelv jelentőségét, célkitűzéseit és végrehajtási rendszerét, azaz a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés szükségességét, koncepcionális és stratégiai jellegét és rendszeres kötelező felülvizsgálatát.

Hivatkozások

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelv, 2000. október 23-i a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról, Irányelv (141 oldal), hivatalos fordítás, 2000. http://www.euvki.hu/docs/VKI_en_hu_hivatalos_20040901.pdf

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság: A Víz Keretirányelv hazai megvalósulása. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv. A Duna-vízgyűjtő Magyarországi része. Teljes szövegű stratégiai anyag (421 oldal), Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. http://vizeink.hu/files2/Orszagos_VGT.pdf

A Víz Keretirányelvben megfogalmazott célok megvalósulásával kapcsolatos hazai információs portál, www.euvki.hu

A Duna Vízgyűjtő védelmének nemzetközi portálja, www.icpdr.org

Nemzeti Vízstratégia a Vízgazdálkodásról, Öntözésről és Aszálykezelésről (a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégia). Konzultációs anyag (51 oldal), Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetügyekért Felelős Államtitkárság, Vízügyért Felelős Helyettes Államtitkárság, 2013. http://2010-2014.kormany.hu/download/9/92/11000/NVS%202013%20nov%206.pdf

Somlyódy László (szerk.): Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok. Stratégiai Program (336 oldal), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2011. ISBN 978- 963-508-608-http://mta.hu/data/Strategiai_konyvek/viz/viz_net.pdf

Szilágyi Ferenc, Orbán Vera: Alkalmazott hidrobiológia, Könyv (604 oldal), Magyar Víziközmű Szövetség, Budapest, 2007.

Ligetvári Ferenc: A vízgazdálkodás alapjai. Elektronikus jegyzet (115 oldal), Szent István Egyetem, 2011. http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010-0019_A_vizgazdalkodas_alapjai/index.html

Vermes László: Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök hallgatók részére.

Könyv (395 oldal), Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 2001.

Raum László: Víz és környezeti jog. HEFOP E-jegyzet (31 oldal), BME, 2008. http://www.epito.bme.hu/vcst/oktatas/feltoltesek/BMEEOVKAI02/hefop_ai02_viz_es_kornyezeti_jog.pdf

Megjelent
2023-11-10
Hogyan kell idézni
KlingI. (2023). Az Európai Unió Víz Keretirányelve és a vízgyűjtő-gazdálkodás megvalósításának hatósági feladatai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 158-184. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13041
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek