A városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyságát befolyásoló okok

Kulcsszavak: földhasználat, éghajlatváltozás, infrastruktúra, legjobb gyakorlat, finanszírozás

Absztrakt

A városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyságát számos tényező befolyásolhatja. Az egyik talán legfontosabb tényező a földhasználat. Az éghajlatváltozás a másik. Azokon a területeken, ahol rövid idő alatt nagy mennyiségű eső esik, a jellemző városi karakterisztikák alapján a csapadékvíz-elvezető rendszerek nem képesek megbirkózni a fölösleges vízmennyiség kezelésével. Lényegi tényező a csapadékvíz infrastruktúra kora és állapota. Az elöregedő, a rosszul vagy részben karbantartott csapadékvíz elvezető rendszerek nem kezelik hatékonyan a lefolyó vízmennyiségeket, hajlamosabbak lehetnek a meghibásodásra. A folyamatban a legjobb gazdálkodási gyakorlatok hatékonyság növelő szerepének vizsgálata kulcsfontosságú. Ezen felül kardinális, hogy megtörténjen a lakosság bevonása a városi csapadékvíz-gazdálkodási folyamatokba. A hatékonysághoz nélkülözhetetlen komponens a megfelelő finanszírozás, aminek hiányában nem lehet megfelelően karbantartani vagy korszerűsíteni a csapadékvíz-infrastruktúrát. Dolgozatomban a városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyságát befolyásoló imént említett tényezőket vizsgálom.

Hivatkozások

D. Evers, „Alkalmazott Kutatás - Összefoglaló jelentés SUPER – Fenntartható urbanizáció és területhasználati gyakorlatok az európai régiókban,” 2020.

Á. Orbók, „A városok demográfiai változásainak hatása a társadalomra,” Hadtudományi szemle, pp. 313-314 X. évfolyam, 4. szám 2017.

Földművelésügyi Minisztérium, 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz, 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 Szakpolitikai stratégia, Magyar Közlöny, 2015. évi 83. szám, pp. 7707.

A. Hunt és P. Watkiss, „Climate change impacts and adaptation in cities: a review of the literature,” Climatic Change, p. 13–49, 2011.

Z. W. Kundzewicz, et al., „Flood risk and climate change: global and regional perspectives,” Hydrological Sciences Journal, pp. 1-28. 2014.

Z. Wang et al., „Impact of rapid urbanization on the threshold effect in the relationship between impervious surfaces and water quality in shanghai, China,” Environmental Pollution, p. 115569, Volume 267, December 2020.

S. Delphin, F.J. Escobedo, A. Abd-Elrahman, W.P. Cropper, „Urbanization as a land use change driver of forest ecosystem services,” Land Use Policy, pp. 188-199, Volume 54, July 2016.

J. Lin, N. Chena, F. Wang , Z. Huang , X. Zhang , L. Liu, „Urbanization increased river nitrogen export to western Taiwan Strait,” Ecological Indicators, p. 105756, Volume 109, February 2020.

A. Tasdighi, M. Arabi and D. L. Osmond, „The Relationship between Land Use and Vulnerability to Nitrogen and Phosphorus Pollution in an Urban Watershed,” Journal of Environmental Quality, pp. 113-122, Volume 46, Issue 1, 2017.

H. Chang, „Spatial analysis of water quality trends in the Han River basin, South Korea,” Water Research, pp. 3285-3304, Volume 42, Issue 13, July 2008.

T. Hurley and A. Mazumder, „Spatial scale of land-use impacts on riverine drinking source water quality,” Water Resources Research, pp. 1591-1601, March Volume 49, Issue 3, 2013.

Y. Ou, X. Wang, L. Wang and A. N. Rousseau, „Landscape influences on water quality in riparian buffer zone of drinking water source area, Northern China,” Environmental Earth Sciences, pp. 1-13, Volume 75, Article 114, (2016).

E. Brabec, S. Schulte and P. L. Richards, „Impervious Surfaces and Water Quality: A Review of Current Literature and Its Implications for Watershed Planning,” Journal of Planning Literature, pp. 499-514, Volume 16, Issue 4. 2002.

K. Pankaj, „Water Quality Assessments for Urban Water Environment,” Water, pp. 1-5, 2021.

S. García-Ayllón and A. Franco, „Spatial Correlation between Urban Planning Patterns and Vulnerability to Flooding Risk: A Case Study in Murcia (Spain),” Land, pp. 1-23, 2023.

H. Jia, H. Yao and S. L. Yu, „Advances in LID BMPs research and practice for urban runoff control in China,” Frontiers of Environmental Science & Engineering, pp. 709–720, 2013.

L. V. Alexander et al., „Global observed changes in daily climate extremes of temperatureand precipitation,” Journal Of Geophysical Research: Atmospheres, VOL. 111, Issue D5, pp. 1-22, March 2006.

A. Bohman, E. Glaas and M. Karlson, „Integrating Sustainable Stormwater Management in Urban Planning: Ways Forward towards Institutional Change and Collaborative Action,” pp. 1-17, 10 January 2020.

P. A. Jayasinghe, S. Derrible and L. Kattan, „Interdependencies between Urban Transport, Water, and Solid Waste Infrastructure Systems,” Infrastructures, pp. 1-16, 2003.

N. Du, „Integrating surface water management in urban and regional planning : case study of Wuhan in China,” University of Twente, Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, 29 Jan 2010.

H. Nagendra and E. Ostrom, „Applying the social-ecological system framework to the diagnosis of urban lake commons in Bangalore, India,” Ecology and Society, Vol. 19, No. 2, pp. 1-18, Jun 2014.

J. Gayer, Szerk., Integrált vízgazdálkodás Kelet- és Közép-Európában, IVG kontra EU Víz Keretirányelv, Global Water Partnership, 2015, pp. 1-48.

M. Macchiaroli, V. Pellecchia and C. D’Alpaos, „Urban water management in Italy: an innovative model for the selection,” Weas Transactions on Enviroment and Development, pp. 463-477, Volume 15, 2019, Art. #50.

J. Cromwell, J. Smith and R. Raucher, „Implications of Climate Change for Urban Water Utilities,” pp. 1-18, January 2007.

M. C. Acreman, A. J. D. Ferguson, „Environmental flows and the European Water FrameworkDirective,” Freshwater Biology (55), Issue 1, pp. 32-48, January 2010.

N. W. Arnell, S. J. Halliday and A. J. Wade, „The implications of climate change for the water environment in England,” Progress in Physical Geography, pp. 93-120, February Volume 39, Issue 1, 2015.

P. J. Ward et al., „The need to integrate flood and drought disaster risk reduction strategies,” Water Security, p. 100070, Volume 11, 2020, .

G. Özerol, N. Dolman, H. Bormann, H. Bressers, K. Lulofs and M. Böge, „Urban water management and climate change adaptation: A self-assessment study by seven midsize cities in the North Sea Region,” Sustainable Cities

and Society, p. 102066, Volume 55, April 2020.

A.C. Loftus, C. Howe, B. Anton, R. Philip and D. Morchain, Adapting urban water systems to climate change : a handbook for decision makers at the local level, ICLEI European Secretariat GmbH, 2011, pp. 1-29.

Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv), 2017, pp. 1-143.

UNECE, Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, United Nations, 2007, pp. 1-104.

„WSB,” [Online]. Elérhetőség: https://www.wsbeng.com/the-top-10-challenges-public-water-systems-are-facing/. (2023.03.18)

„Center for Watershed Protection,” [Online]. Elérhetőség: https://cwp.org/beyond-lead-infrastructure-concerns-water-quality/. (2023.03.18)

S. Richardson, „TWRI,” [Online].Elérhetőség: https://twri.tamu.edu/publications/txh2o/2019/summer-2019/10-challenges-of-water-utilities/. (2023.03.25)

„A Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről,” Budapest, 2021.

T. D. Fletcher et al, „SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage,” Urban Water Journal, pp. 525-542, Volume 12, Issue 7, 2015.

A.E. Barbosa, J.N. Fernandes, L.M. David, „Key issues for sustainable urban stormwater management,” Water Research, pp. 6787-6798, Volume 46, Issue 20, 15 December 2012.

L. Nagy , Árvízi kockázat az árvízvédelmi gát tönkremenetele alapján PhD. értekezés, Budapest, 2005, pp. 2-108.

VIZITERV Environ Kft., Az előzetes árvízi kockázatbecslés, veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” (KEHOP-1.1.0-15-2016-00006) Összefoglaló tanulmány, Budepest Főváros, 2022, pp. 53.

GreenTreks Network, Inc., „Non-Structural BMPs,” in Pennsylvania Stormwater Best Management Practices Manual, 363-0300-002 / December 30, 2006, pp. 1-99.

L. R. N. P. Rentachintala; M. G. M. Reddy and P. K. Mohapatra, „Urban stormwater management for sustainable and resilient measures and practices: a review,” Water Science & Technology, pp. 1-21, 15 February Volume 85, Issue 4, (2022).

Southwestern Pennsylvania Commission, „SPC Water Resource Center / Topics / Stormwater Management /

Stormwater Best Management Practices,” [Online]. Elérhetőség: https://spcwater.org/topics/stormwater-management/stormwater-best-management-practices-2/. (2023.05.04)

T. Wong and A. Taylor, „Non-structural rainwater quality best management practices: an overview of their use, value, cost and evaluation,” Cooperative Research Centre For Catchment Hydrology, ResearchGate, 2002.

N. Kumar, X. Liu, S. Narayanasamydamodaran and K. K. Pandey, „A Systematic Review Comparing Urban Flood Management Practices in India to China’s Sponge City Program,” Sustainability, vol. 13, no. 11, pp. 6346, June 2021.

L. Balatonyi és L. Tóth, „Települési vízgazdálkodásunk finanszírozási rendszere a 2021–2027 közötti pályázati ciklus tükrében,” Belügyi Szemle, pp. 99-120, 68. Évfolyam, 7. sz. (2020).

„Rainwater Harvesting In Different Countries,” Rainy - Farmland Rainwater Harvesting System, [Online]. Elérhetőség: https://www.rainyfilters.com/about-us/blogs/rain-water-harvesting-in-different-countries. (2023.04.04)

„Rainwater Harvesting Around The World,” Catch Themes, [Online]. Elérhetőség: https://rainwaterrunoff.com/videos-on-other-countries/. (2023.04.23)

H. Mooyoung and L. Andrews, „Can rainwater harvesting transform cities into water-wise cities?,” 30 March 2017. [Online]. Elérhetőség: https://iwa-network.org/can-rainwater-harvesting-transform-cities-into-water-wise-cities/. (2023.03.03)

L. Kátai-Urban et al, Módszertani Segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához, L. Kátai-Urbán, Szerk., BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Közép- És Kelet Európai Környezetfejlesztési Intézet, 2005, pp. 43.

A.E. Barbosa, J.N. Fernandes, L.M. David, „Key issues for sustainable urban stormwater management,” Water Research, pp. 1-12, 15 December Volume 46, Issue 20, 2012.

J. Gayer, A települési csapadékvíz-elhelyezés az integrált vízgazdálkodás tükrében PhD. értekezés, 2004, pp. 117.

Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata, ITVT Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv - tervezési segédlet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Magyar Mérnöki Kamara, 2023, pp. 6.

K. Joseph, A. K. Sharma, and R. van Staden, „Development of an Intelligent Urban Water Network System,” Water, pp. 1320, vol. 14, no. 9,, Apr. 2022.

T.S. Katko, J. J. Hukka, „Social and Economic Importance of Water Services in the Built Environment: Need for More Structured Thinking,” Procedia Economics and Finance, pp. 217-223, Volume 21, 2015.

B. Máraligeti, „Vizet Mindenkinek - A Víz Világnapja 2019,” Vízmű Panoráma, pp. 1, XXVII/2019. 3. szám.

L. Balatonyi és L. Tóth , „Települési vízgazdálkodásunk finanszírozási rendszere a 2021–2027 közötti pályázati ciklus tükrében,” Belügyi Szemle, pp. 119, 68. Évfolyam, 7. szám (2020).

I. Láng, „Feladataink a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén,” Vízmű Panoráma, pp. 3-4, XXVII/2019. 3. szám.

C. Urich és W. Rauch, „Modelling the urban water cycle as an integrated part of the city: a review,” Water Science & Technology, pp. 1857–1872, 70, (2014).

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
MrekvaL. (2023). A városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyságát befolyásoló okok. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(3), 91-102. https://doi.org/10.61790/vt.2023.13038
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek