A katasztrófavédelem vízvédelmi hatásköre az EU nitrát irányelv végrehajtása érdekében

Kulcsszavak: vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezése, vízvédelem, kölcsönös megfeleltetés, helyes mezőgazdasági gyakorlat

Absztrakt

A vízvédelmi hatósági feladatok a 2014. szeptember 10-én beállt jogutódlással a hivatásos katasztrófavédelmi szervekhez kerültek. Egy további jogszabály-módosítás alapján a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket állattartó telepen az elsőfokú vízvédelmi hatósági hatáskörében a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ellenőrzi, amely közvetlenül biztosítja a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK Irányelve 4. és 5. cikkének tagállami végrehajtását. A szerzők áttekintést adnak az európai uniós és a hazai szabályozókról, valamint ismertetik a katasztrófavédelmi szerveknél létrehozott, az ellenőrzés teljesülését biztosító végrehajtási rendszert.

Hivatkozások

A 91/676 EGK Irányelv 1. cikk

A 91/676 EGK Irányelv Preambulum

Az Európai Számvevőszék 26/2016. sz. különjelentése: A kölcsönös megfeleltetés eredményesebbé tétele és az egyszerűsítés elérése továbbra is kihívást jelent, Európai Unió, 2016. p.7.

Az Európai Számvevőszék 26/2016. sz. különjelentése: A kölcsönös megfeleltetés eredményesebbé tétele és az egyszerűsítés elérése továbbra is kihívást jelent, Európai Unió, 2016. p.7.

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 71. cikk (1) bekezdés

A 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. melléklete

Berényi Üveges Katalin, Csányi György, Keszthelyi Krisztián, Kujáni Katalin Olga, Dr. Szabados Ilona, Sztahura Erzsébet, Várszegi Gábor – Nitrát gazdálkodói kézikönyv, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 2015. p. 37.

Megjelent
2023-11-09
Hogyan kell idézni
MógorJ., & SzalayL. (2023). A katasztrófavédelem vízvédelmi hatásköre az EU nitrát irányelv végrehajtása érdekében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 144-157. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13037
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek