A tűzoltóság felkészültsége és feladatai terrorcselekmény esetén

Kulcsszavak: beavatkozás, biztonság, felkészülés, katasztrófavédelem, mentés, szakképzés, társszervek, terrorcselekmény, tűzoltóság, védelmi igazgatás

Absztrakt

A szerző a cikkben elemzi a tűzoltóság beavatkozó egységeinek és azok irányítóinak feladatait egy estleges terrorcselekmény bekövetkezésekor. Ma a terrorizmus, mint a biztonságot negatívan befolyásoló kihívások egyike a mindennapi életünk meghatározó tényezőjévé vált. Jelenleg a biztonságpolitikát már nem lehet csak olyan cselekvésekre korlátozni, amelyek kizárólagosan a katonai erő bevonásával megoldhatók. A terrorcselekmény, mint mesterséges eredetű potenciális veszélyforrás, hatással van az ország biztonsági rendszerének egészére, tehát a védelmi igazgatásra is. Ennek egyik szerves eleme a katasztrófavédelem és ezen belül is a tűzoltóság, mivel a biztonsági kockázatok között olyan helyzetek, illetve események is megjelenhetnek, amelyek katasztrófavédelmi jellegűek. A szerző áttekinti a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos kérdéseket, olyanokat, mint a tudatos felkészülés érdekében a tűzoltóság és a káresemény felszámolásában érintett társszervek közötti együttműködést, valamint ennek taktikai és kommunikációs aspektusait.

Hivatkozások

Muhoray Árpád, Bartáné Muhoray Irén (2004): Biztonsági és környezetbiztonsági alapelvek érvényesülése a katasztrófák elleni védekezés rendszerében http://elib.kkf.hu/okt_publ./szf_21_04.pdf (Letöltés ideje: 2009.10.29.)

Szigeti Lajos (2000): A hadkiegészítés rendszere. Hadtudomány, X. évf. 2000. 3 sz. pp. 47-57.

Bors István (2007): A védelmi igazgatás központi koordinációja.

Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről, 2014 /www.kormany.hu/download/1/43/00000 http:/tervezet.pdf (Letöltés ideje: 2016.01.11.)

The 211 Terrorist attacks carried out in EU member states in 2015, new EUROPOL report reveals https://www.europol.europa.eu/content/211-terrorist-attacks-carried-out-eu-memberstates-

-new-europol-report-reveals (Letöltés ideje: 2016.08.12.)

Mógor Judit: Katasztrófavédelem; Budapest, CompLex Kft. 2009.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Béres János (2008): Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei. Doktori (PHD) értekezés, ZMNE

Resperger Istvan: Biztonsági kihívások, kockázatok, fenyegetések es ezek hatása Magyarországra 2030-ig. Felderítő Szemle, XII. évf. 3. sz. pp. 5-36., Budapest, 2013. http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2013-3.pdf (Letöltés ideje: 2016.10.25.)

Resperger István, (2005): A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem lehetséges stratégiái. Egyetemi jegyzet, Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2005.

Horváth Galina (2011): A tűzoltóság szerepe terrorcselekmény bekövetkeztekor. Hadmérnök, 2011. március VI. évf. 1. sz. pp. 145-154.

A 2080/2008. (VI.17.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról

Global Terrorism Index 2016 Institete Economics and Peace report http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%202016_0.pdf (Letöltés ideje: 2016.11.20.)

Magyar István (1999): A honvédség lehetséges feladatai válságok kezelésében. Hadtudomány, 1999. IX. évf. 3-4 sz. pp. 54-61.

A 1035/2012. (II.21) Kormányhatározat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáról

Kátai-Urbán Irina, Lévai Zoltán (2014): Terrorcselekmények lehetséges fizikai, vegyi és sugárszennyezéssel járó következményeinek és hatásának elemzése – I rész. Bolyai Szemle, XXIII. évf. 2014. 4. sz. pp. 5-18. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bolyai-szemle-2015- 03.original.pdf (Letöltés ideje: 2016.06.02.)

Lőwiné Kemenyecki Ildikó (2015): A migráció, mint biztonságplitikai kockázat várható alakulása és hatása a biztonság dimenzióira 2030-ig. Hadtudományi Szemle, 2015. VIII. évf. 1. sz. pp. 189-208. (Letöltés ideje: 2016.10.25.)

Az 1999. évi LXXIV. Törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Muhoray Árpád, (2005): A katasztrófavédelem válaszai a terrorizmus kihívásaira. Katasztrófavédelem, XLVII. évf. 9.sz. pp. 3-4.

Kuti Rajmund (2016): Terrorcselekmények után végzett komplex kárfelszámolási műveletek aktuális kérdései. Hadmérnök, 2016. június XI. évf. 2. sz. pp. 232-239.

Kuti Rajmund (2007): Terrorcselekmények kárfelszámolási lehetőségeinek vizsgálata tűzoltói aspektusból. Védelem katasztrófa- tűz- és polgári védelmi szemle, XIV. évf. 3. sz. pp. 34-35.

Kuti Rajmund (2007): Terrorcselekmény következményeit felszámoló gyakorlat tapasztalatai. Védelem katasztrófa- tűz- és polgári védelmi szemle, XIV. évf. 4. sz. pp. 34-35.

Г. Хорватх, Р. Кути (2010): Об опыте базовой подготовки пожарных Венгрии к аварийно-спасательным работам http://agps-2006.narod.ru/ttb/2010-5/03-05-10.ttb.pdf (Letöltés ideje: 2010.11.12.)

Bleszity János, Grósz Zoltán, Krizsán Zoltán, Restás Ágoston: New Training for Disaster Management at University Level in Hungary: Presentation of the multi-cycle system on the field of public administration, law enforcement and military training concerning the faculty of disaster management; Government vs. Governance in Central and Eastern Europe; 22nd NISPAcee Annual Conference, Budapest, Magyarország, 2014.05.22 – 24, ISBN:978-80-89013-72-2

Bleszity János, Dobor József, Endrődi István, Grósz Zoltán, Kátai-Urbán Lajos, Krizsán Zoltán, Restás Ágoston; NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ; Budapest: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 2016. ISBN:978-615-80429-3-2

Megjelent
2023-11-09
Hogyan kell idézni
HorváthG. (2023). A tűzoltóság felkészültsége és feladatai terrorcselekmény esetén. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 70-87. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13033
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek