A komplex vagyonvédelem technikai eszközrendszerének alkalmazhatósága az egészségügyi intézményekben

Kulcsszavak: kórházbiztonság, komplex objektumvédelem

Absztrakt

A szerző a cikkében az egészségügyi intézményekben alkalmazható vagyonvédelmi rendszerek komplex egységként alkalmazhatóságának mikéntjére keresi a választ. Az egészségügyi intézmények, olyan helyek, amik vegyi és/vagy biológiai kockázattal járó anyagokat kezelnek, használnak fel, vagy tárolnak. Ezek az objektumok kiemelt kockázattal rendelkeznek, ezért védelmükről gondoskodni kell. Ezek a kockázat eredhetnek vétlen, esetleg szándékos veszélyeztetésből, súlyosabb esetekben terrorcselekmények célpontjaivá válhatnak.

Hivatkozások

Berek Tamás: Vagyonvédelmi koncepció kialakításának sajátosságai veszélyes anyagok vizsgálatát biztosító létesítmények esetében (Hadmérnök, VI. évfolyam 4. szám, 2011 december)

http://hadmernok.hu/2011_4_berek.php

Dr. Nagy Károly, Dr. Halász László: Katasztrófavédelem, Egyetemi jegyzet, ZMNE Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék, 2002, Budapest

Takács Zoltán: Vagyonvédelmi eszközök és módszerek az ipari nagyberuházások területén http://hadmernok.hu/144_05_takacsz_2.php

Utassy Sándor: Komplex villamos rendszerek biztonságtechnikai kérdései doktori (PhD) értekezés, 2009.

Megjelent
2023-11-08
Hogyan kell idézni
TakácsZ. (2023). A komplex vagyonvédelem technikai eszközrendszerének alkalmazhatósága az egészségügyi intézményekben. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(3), 113-123. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13024
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek