A kapcsolati szilárdság magas hőmérséklet hatására történő változásának modellezése

Kulcsszavak: tűz, magas hőmérséklet, beton, betonacél, tapadószilárdság

Absztrakt

Vasbeton szerkezetek alkalmazása esetén lényeges szerepe van a beton és az acélbetétek együttdolgozásának. A két anyag közötti kapcsolat változása nemcsak a teherbírást, hanem a repedések kialakulásának módját és milyenségét is befolyásolja. Normál hőmérsékleten a beton és az acélbetétek jó együttdolgozása a közel azonos hőtágulási együtthatók miatt lehetséges. Magas hőmérsékleten a beton és az acélbetétek a hőtágulási együtthatója különböző mértékben változik meg. A vasbeton szerkezetek tervezésénél, építésénél fontos kérdés, hogy a két anyag közti kapcsolat, hogyan és milyen mértékben módosul magas hőmérséklet hatására. Ezt vizsgáltuk kísérleti módon és numerikus szimulációval.

Hivatkozások

Balázs L Gy., Czoboly O. (2016): Fibre Cocktail to Improve Fire Resistance, Key Engineering Materials, Vol. 711, DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.711.480, pp. 480-487, 2016

Czoboly O., Balázs L. Gy. (2016): Influence of mixing time to the properties of steel fibres and steel fibres reinforced concrete, Concrete Structures, HU ISSN 2062-7904, online ISSN: 1586-0361, Vol. 17., http://www.fib.bme.hu/folyoirat/cs/cs2016.pdf

Diderichs, U. (1981): Untersuchungen über den Verbund zwischen Stahl und Beton bei hohen

Temperaturen, Dissertation, Braunschweig, 1981fib bullein 10, (2000): Bond of reinforcement in concrete, ISBN: 2-88394-050-9

Kerekes Zs. (2008): Építőanyagok új „Euroclass” szerinti tűzveszélyességi minősítése és hazai bevezetése, SZIE Tudományos közlemények, V.évf.,1.sz.,.47-57.o.

Majorosné Lublóy É.(2008): Tűz hatása a vasbetonszerkezetek anyagaira. PhD értekezés,2008

MSZ ENV 1992-1-2: 2005 Betonszerkezetek tervezése, Általános szabályok, Tervezés tűzterhelésre

Nemes R. (2010): Szerkezeti könnyűbetonok tervezési kérdései 1. Általános jellemzők, adalékanyagok, VASBETONÉPÍTÉS: A FIB MAGYAR TAGOZAT LAPJA: MŰSZAKI FOLYÓIRAT 12:(2) pp. 34-42. 2010

Nemes R. (2015): Könnyűbetonok fagyasztásvizsgálatának érdekességei, ÉPÍTŐANYAG 67:(1) pp. 24-27. 2015

Nemes R., Török B. (2014): Betonacél tapadása különböző adalékanyagok alkalmzása esetén, ÉPÍTŐANYAG 66:(1) pp. 7-12. 2014

Megjelent
2023-11-08
Hogyan kell idézni
Dr. lublóy Éva, & HlavičkaV. (2023). A kapcsolati szilárdság magas hőmérséklet hatására történő változásának modellezése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(3), 1-15. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13013
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek