Légijármű esemény kapcsán alkalmazható önkéntes mentőszervezet bevethetőségének vizsgálata a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

Kulcsszavak: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, önkéntes mentőcsapat, INSARAG, tűzoltó- és mentő szolgálatok

Absztrakt

A 2013-as évtől kezdődő erőteljes utasszám-, és cargo áru növekedés következtében megnőtt az igény a biztonsági szolgálatok, valamint a mentő- és tűzoltó szolgálatok nagyobb számú és hatékonyabb alkalmazására a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A jövőben újabb fejlesztések és bővítések várhatóak, ebből kifolyólag nagyobb igény lesz a mentőszolgálatok munkájára. A mentőszolgálatok működésének támogatására a szerző javaslatot tesz egy önkéntes alapon működő mentőcsoport létrehozására, akik a Budapest Airport Zrt. irányítása alatt, Nemzeti Minősítő Rendszerben való megfelelés esetén, az INSARAG irányelveknek megfelelően, könnyű kutató-mentő csapatként tudják segíteni a tűzoltóság és a repülőtéri egészségügyi szolgálat mentési munkálatait.

Hivatkozások

J. Hornyacsek „A repülőterek környezetében lévő települések katasztrófavédelmi feladatai”, Repüléstudományi Közlemények, pp 101. ISSN 1789-770X, 2011. április 18. [Online] Elérhetőség: https://tudasportal.uni-nke.hu (2023.12.01.)

Központi Statisztikai Hivatal. „24.1.1.19. Összefoglaló adatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmáról”. [Online] Elérhetőség: https://www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/sza0019.html (2023.12.01.)

Központi Statisztikai Hivatal. „24.2.1.17. Összefoglaló adatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmáról negyedévenként”. [Online] Elérhetőség: https://www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/sza0065.html (2023.12.01.)

Cs. Szentesi „A magyar repülés kronológiája 1946-1989 között, 2002. dec. - 2004. okt. 1954. nov. 25.: a MASZOVLET megszűnik, jogutódja a Magyar Légi Közlekedési Vállalat (MALÉV), első igazgatója: Hűvös Sándor”. [Online] Elérhetőség: https://web.archive.org/web/20050831223024 (2023.08.31.)

Budapest Airport. „Budapest Airport: 16,2 millió utas, 135 ezer tonna áru 2019-ben, 2020”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek (2022.03.22.)

AIRportal.hu. „Ismét rekordot döntött a légiáru mennyisége Ferihegyen”. [Online] Elérhetőség: https://airportal.hu/ismet-rekordot-ontott-a-legiaru-mennyisege-ferihegyen/ (2023.12.08.)

Budapest Airport. „A repülőtér története 2019-2020, 2020”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/budapest_airport/tenyek_a_repuloterrol/tortenelem (2022.01.14.)

Budapest Airport. „The new horizon for cargo”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/cargo (2021.08.18.)

Budapest Airport. „Repülőtéri értesítő 2021. szeptember 17.”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/budapest_airport/media/hirek (2021.09.26.)

Budapest Airport. „Ferenc Liszt International Airport handled 4.6 million passangers and 183 thousand tons of air cargo last year”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu (2022.03.26.)

AIRportal.hu. „Ismét rekordot döntött a légiáru mennyisége Ferihegyen”. [Online] Elérhetőség: https://airportal.hu/ismet-rekordot-ontott-a-legiaru-mennyisege-ferihegyen/ (2023.12.12.)

Központi Statisztikai Hivatal. „24.2.1.17. Összefoglaló adatok a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmáról negyedévenként”. [Online] Elérhetőség: https://www.ksh.hu/stadat_files/sza/hu/sza0065.html (2023.12.18.)

KPMG Tanácsadó Kft. „A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér gazdasági hatásait bemutató tanulmány”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/file/documents/7/7477/kpmg_tanulmany_2023.pdf (2023.12.19.)

A 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről. [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200166.tv (2022.03.06.)

Az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről, [Online] Elérhetőség:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97100025.TVR (2022.01.27.)

Federal Office of Civil Aviation. „FOCA, Annex 14: Aerodromes”. [Online] Elérhetőség: https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/themen/legislation/anhaenge-icao.html (2023.12.06.)

A Bizottság (EU) 2017/373 végrehajtási rendelete (2017. március 1.) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról. [Online] Elérhetőség: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0373 (2022.01.25.)

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/1139 RENDELETE (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK

és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. [Online] Elérhetőség: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1139&from=EN (2022.01.25.)

A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról. [Online] Elérhetőség: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0139 (2022.03.22.)

Az 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500097.tv (2022.01.25.)

Az 141/1995.(XI.30.) Korm.rendelet a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról. [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500141.kor (2022.01.27.)

A 239/2011. (XI.18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról. [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100239.kor (2023.12.06.)

A 6/2018. (VI.12.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról. [Online] Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2018-6-B0-4V (2023.12.06.)

A 6/2021. (IX.17.) BM OKF utasítás a Nemzeti Minősítő Rendszerről. [Online] Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2021-6-B0-4V (2023.12.06.)

Budapest Airport. „Budapest Airport hivatalos honlapja – Felelősségvállalás”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu/budapest_airport/felelossegvallalas (2022.02.04.)

P. Jackovics „HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása”, Védelem – Katasztrófa tűz- és polgári védelmi szemle, ISSN 1218-2958, 55. [Online] Elérhetőség: http://real.mtak.hu/57665/ (2022.02.23.)

Á. Muhoray „Katasztrófamegelőzés I.”, Budapest, NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., ISBN 978-615-5527-85-2, 2016

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. „ Repülőtéri Kézikönyv I. kötet v15.”. [Online] Elérhetőség: https://www.bud.hu (2023.12.16.)

J. Hornyacsek „A repülőterek környezetében lévő települések katasztrófavédelmi feladatai”, Repüléstudományi Közlemények, pp 102., ISSN 1789-770X, [Online] Elérhetőség: https://tudasportal.uni-nke.hu (2023.12.01.)

hirado.hu. „Komoly változás a sürgősségi betegellátásban” [Online] Elérhetőség: https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/01/01/komoly-valtozas-van-a-surgossegibetegellatasban# (2022.03.12.)

Lexiq. „Triázs”. [Online] Elérhetőség: https://lexiq.hu/triazs (2022.03.20.)

Magyar Vöröskereszt. „Középfokú elsősegélynyújtási modul”. [Online] Elérhetőség: https://voroskereszt.hu/events/kozepfoku-elsosegelynyujtas-modul/ (2022.03.12.)

Nováky M. – Endrődi I.: „Polgári védelem és az önkéntesség” Védelem Tudomány 2016. I/4., pp 275., ISSN 2498-6194, [Online] Elérhetőség: http://real.mtak.hu/128746/1/17-novakyendrodi.pdf (2022.03.23.)

Az 5/2006.(II.7.) EüM rendelet a mentésről. [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600005.eum (2022.03.12.)

INSARAG Irányelvek és Módszertan. [Online] Elérhetőség: https://www.insarag.org/methodology/insarag-guidelines/ (2023.06.26.)

Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól. [Online] Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/1975-1-20-24 (2023.12.06.)

Megjelent
2024-01-30
Hogyan kell idézni
VarróT. (2024). Légijármű esemény kapcsán alkalmazható önkéntes mentőszervezet bevethetőségének vizsgálata a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(4), 104-123. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12984
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek