Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, a mozgalom dinamizálása a társadalmi kapcsolatainak erősítésén keresztül - 1. rész

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes mentőszervezet, polgári védelem, önkéntes tűzoltó egyesület

Absztrakt

Magyarországon a katasztrófavédelemben, mint nemzeti ügyben való önkéntes közreműködés egyik oszlopát az önkéntes mentőszervezetek képezik. Az önkéntesség a társadalmi tőkéből táplálkozik és a kereteit a civil szerveződések biztosítják. A minél nagyobb tömegek és szélesebb társadalmi kör katasztrófák elleni védekezésbe történő bevonása közös érdek, amely az önkéntes mozgalmak dinamizálása útján valósulhat meg. Ennek egyik módja az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítése. A különböző közösségek sajátosságait figyelembe véve, differenciált módon, a már meglévő hazai, illetve más országokból elsajátított minták mentén növelhető a társadalmi részvétel az önkéntes mentőszervezetekben. Az ifjúság, a felsőoktatás, a gazdasági társaságok és más helyi közösségek specifikusan tudnak hozzájárulni a katasztrófavédelem ügyéhez és kiaknázatlan humán erőforrást jelenthetnek az önkéntes mozgalmak utánpótlásánál. A természetes társadalmi kollektívák alulról építkeznek, mindemellett több olyan eszköz is létezik, amelyek hatékony alkalmazásával az állam, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katalizátora lehet az önszerveződésre irányuló szociális folyamatoknak. Ezek bemutatásán kívül, a tanulmány célja, hogy gondolatébresztőként szolgáljon a közjogi és magánjogi szereplőknek egyaránt, az önkéntes mentőszervezetek mozgalmának dinamizálását a társadalmi kapcsolatok fejlesztése útján megvalósító lehetőségeket illetően. A tanulmány első részében az önkéntes mentőszervezetek szerepével foglalkozom Magyarország katasztrófavédelmi rendszerében és javaslatokat fogalmazok meg a láthatóságuk növelése érdekében.

Hivatkozások

Farkas Z. „A társadalmi tőke fogalma és típusai”, Szellem és Tudomány, 2013. 4. évfolyam, pp. 106-133.

Takács P., A közjó, a közakarat és a közérdek az állam kontextusában, Budapest: Gondolat, 2017.

Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság Képviselői Információs Szolgálat. „Parlament”. [Online]

Elérhetőség: https://www.parlament.hu (2023.12.09.)

Magyarország Alaptörvénye [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv (2023.12.09.)

Virányi G., A biztonság-fogalomról, másként, XIII kötet., Pécs, 2012.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény [Online]

Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv (2023.12.09.)

Teknős L., „A lakosság védelmének időszerű kérdései, az önvédelmi képességek jelentősége a katasztrófák elleni védekezésben,” Hadtudomány, 2018. pp. 81-110.

Kiss P., Bognár B. és Babos S.: „Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kapcsolódási pontjainak bemutatása, az együttműködés fejlesztési lehetőségei Vas vármegyében I. rész”. Védelem Tudomány. 2023. 8. 3. 44.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.tv (2023.12.09)

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény [Online]

Elérhetőség: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.TV (2024.01.28)

Schweickhardt G., A katasztrófavédelem rendszere, Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/3499. számú törvényjavaslat általános indokolása [Online]

Elérhetőség: https://www.parlament.hu/irom39/03499/03499.pdf (2023.12.09)

Tájékoztató a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről, Marcali: Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2022.

Plébán K., „A települési önkéntes mentőcsoportok védekezésének feltételrendszere,” Hadtudomány, 2016. 26. kötet, 2 szám, pp. 75-85.

F. Varga, „Az önkéntes közreműködés a katasztrófavédelemben,” Védelem Tudomány, 2017. .2. kötet, 2. szám, pp. 199-207.

T. Dobson, „A beavatkozások fejlesztése című bemutató anyag,” [Online]. Elérhetőség: http://www.vedelem.hu/letoltes/document/279-mtsz-dobson.pdf (2022.07.10.)

T. Hábermayer, Á. Túriné Barta, G. Sárossy és G. Kiefaber, „A katasztrófavédelmi műveletek támogatása önkéntesek bevonásával,” Hadmérnök, 2019., 14. kötet, 3. szám, pp. 35-51.

C. Michael, „Create Positive Public Relations in Your Community,” [Online]. Elérhetőség: https://www.iafc.org/topics-and-tools/volunteer/vws/chiefs-a-rit/topics/community/marketing-and-media/resourcedetails/Create-Positive-Public-Relations-in-Your-Community- (2022.07.10.)

K. John, „Moving fire departments forward through marketing,” [Online]. Elérhetőség: https://www.nvfc.org/moving-fire-departments-forward-through-marketing/ (2022.07.10.)

Kersák J. „A német Technisches Hilfswerk műszaki képességének adaptálási lehetőségei Magyarországon”. Hadmérnök. 2021. 16. 2.

L. Teknős, „A lakosság védelmének időszerű kérdései, az önvédelmi képességek jelentősége a katasztrófák elleni védekezésben,” Hadtudomány, 2018. pp. 81-110.

M. Nováky, Önkéntes mentőszervezetek alkalmazásának lehetőségei, G. Gaál és Z. Hautzinger, szerk., Pécs: Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 2015, pp. 325-332.

Megjelent
2024-01-30
Hogyan kell idézni
Dr. MártonB. (2024). Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, a mozgalom dinamizálása a társadalmi kapcsolatainak erősítésén keresztül - 1. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(4), 124-131. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12978
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek