Az Uniós Polgári Védelmi Tudáshálózat bemutatása

Kulcsszavak: Európai Unió, polgári védelem, tudáshálózat, nemzetközi képzések

Absztrakt

2019-ben, a UCPM jogszabályának felülvizsgálata során vezették be először az Uniós Polgári Védelmi Tudáshálózat koncepcióját azzal a szándékkal, hogy növelje az EU általános katasztrófakezelési képességét és kapacitását [1]. Mivel az Európai Bizottság folyamatosan igyekszik a katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési, felkészülési, reagálási és újjáépítési tevékenységekre fordított költségvetést minél hatékonyabban felhasználni, a már meglévő programokra építve azok, illetve azokra épülő jövőbeni bővítések egyfajta „központosítását” látta célszerűnek. Közel két évnyi konzultációkat és tárgyalásokat követően a Tudáshálózat mandátuma és szervezeti felépítése 2021 novemberében jóváhagyásra került, majd 2021. december 7-én Janez Lenarčič, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős biztosa fel is avatta: a platform hivatalosan létrejött. Kiemelt szerepe és a tervezett jövőbeni tevékenységei révén mára a közös, uniós katasztrófavédelmi tevékenységek megkerülhetetlen résztvevője.

Hivatkozások

„Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozata (2019. március 13.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról”, EUR-Lex. [Online]. Elérhetőség:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.077.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2019:077I:TOC

(2023.11.18.)

„A Bizottság (EU) 2021/1956 végrehajtási határozata (2021. november 10.) az uniós polgári védelmi tudáshálózat létrehozásáról és szervezetéről”, EUR-Lex. [Online]. Elérhetőség: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.399.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2021:399:TOC

(2023.11.18.)

G. Pörzse, "A kiválósági hálózatok és az integrált projektek szerepe az Európai Unió kutatási politikájában", Magyar Tudomány 172, no. 2, pp. 217-227, 2011. ISSN 0025-0325.

J. K. Plébán, Á. Muhoray, "Mentőszervezeti fejlesztési keretek az európai uniós polgári védelmi szakpolitika tükrében," Bolyai Szemle 26, no. 1, pp. 125-142, 2017. ISSN 1416-1443.

European Commission, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), "Interim evaluation of the Union Civil Protection Mechanism, 2014-2016 – Final report," Publications Office, 2017. [Online]. Elérhetőség: https://data.europa.eu/doi/10.2795/157863 (2023. 11. 19.)

European Commission, Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), "Study on the Union civil protection mechanism training programme," Publications Office, 2019. [Online]. Elérhetőség: https://data.europa.eu/doi/10.2795/612693

(2023. 11. 19.)

"UCPKN General Factsheet (HU)," European Civil Protection Knowledge Network. [Online]. Elérhetőség: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/system/files/2022-07/UCPKN%20General%20Factsheet%20%28HU%29.pdf (2023. 11. 19.)

"DG ECHO Training Brochure" European Civil Protection Knowledge Network. [Online]. Elérhetőség: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/system/files/2023-11/DG%20ECHO%20Training%20Brochure%20-%20final_16nov.pdf (2023.11.20.)

"Capacity Development," European Civil Protection Knowledge Network. [Online]. Elérhetőség: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/knowledge-network-capacity-development

(2023.11.20.)

"What is the Science Pillar?" European Civil Protection Knowledge Network. [Online]. Elérhetőség: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/knowledge-network-science/what-science-pillar (2023.11.20.)

"NATO Centers of Excellence," NATO. [Online]. Elérhetőség: ttps://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68372.htm

(2023. 11. 19.)

K. Kralovánszky, "NATO Kiválósági Központok és a transzformáció: NATO Kiválósági Központok és a transzformáció," Hadtudományi Szemle 9, no. 4, pp. 141-153, 2016.

"Memorandum of Understanding between the Medical Component Command and the Multinational Medical Coordination Centre," NATO Centre of Excellence for Military Medicine (MILMED COE). [Online]. Elérhetőség: https://www.coemed.org/files/MILMED%20COE%20OPS%20MOU.pdf (2023. 11. 19.)

"UCPKN Strategic Plan 2022-2026," European Civil Protection Knowledge Network. [Online]. Elérhetőség: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/system/files/2022-07/UCPKN Strategic-Plan-2022-2026.pdf

(2023.11.20)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
TakácsG. (2023). Az Uniós Polgári Védelmi Tudáshálózat bemutatása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(3), 81-90. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12908
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek