Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kapcsolódási pontjainak bemutatása, az együttműködés fejlesztési lehetőségei Vas vármegyében I. rész

Kulcsszavak: Önkéntesség, katasztrófavédelem, honvédelem, lakosságvédelem, együttműködés, fejlesztés, képzés, módszertan, kutatás, projektek

Absztrakt

Az önkéntesség, az önkéntes feladatvállalás több évszázados múltra tekint vissza a magyar társadalomban. Az önként vállalt kötelezettségek magas szintű ellátása, és a cél érdekében végzett áldozatkész munka, az a történelmi hagyomány, melyre a katasztrófavédelem az önkéntes mentőszervezetek, míg a Magyar Honvédség az önkéntes területvédelmi tartalékosok rendszerét tudta felépíteni. A két szervezet között számos kapcsolat alakult ki, melyek fejlesztése biztonságosabb környezetet biztosíthat az állampolgároknak. Tanulmányunkban a szervezetek kialakulásának elemzésén át, az együttműködés fejlesztésére keresünk a gyakorlatban is használható válaszokat.

Hivatkozások

K. Budavári, „A Zrínyi 2026 program. Korlátozott lehetőségek a magyar védelmi ipar fejlesztésére,” Hadtudomány, 2019. 3 kötet, pp. 142-159,

Vas Megyei Kataszrófavédelmi Igazgatóság, Elgondolás Vas megyei járási mentőcsoportok létrehozására (65-1/2013/IGH), Szombathely, 2013.

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00 (2023.03.27.)

„234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2011-234-20-22 (2023.03.27.)

„62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2011-62-20-0A (2023.03.27.)

„2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00 (2023.03.27.)

„402/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a polgári védelmi kötelezettségről,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2022-402-20-22 (2023.03.27.)

„Corpus Juris Hungarici. 1715. évi VIII. törvénycikk,” [Online]. Elérhetőség: https://konyvtar.parlament.hu/hu/magyar-jogi-portal (2023.03.27.)

Hadtörténeti Intézet És Múzeum, „A honvédsereg megszervezése,” [Online]. Elérhetőség: https://militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/1848-49-es-szabadsagharc-es-forradalom-tortenete/a-honvedsereg-megszervezese (2023.03.27.)

T. Balla, Magyar Katonák a dualizmus korabeli haderőben, B. Király és L. Veszprémy, szerk., Budapest: Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány, 2003.

„1921. évi XXXIII. törvény,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=92100033.tv (2023.03.27.)

„Vezetés, Felkészítés,” Honvédségi Szemle, pp. 58-66, 2020/6..

„95/2010 (XI.16.) HM utasítás A Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egységes feladatokról,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2010-95-B0-15 (2023.03.27.)

Z. Horváth, „Katonai Logisztika,” 2019. évi. 3. szám: Hátországvédelem,Területvédelem Területvédelmi Ezredek, zászlóaljak a hatékonyan működő területvédelmi rendszer érdekében, 2019/3. [Online]. Elérhetőség: http://www.epa.hu/02700/02735/00089/pdf/EPA02735_katonai_logisztika_2019-03_024-062.pdf (2023.03.27.)

MTI, „Világgazdaság,” 2020. [Online]. Available: https://www.vg.hu/kozelet/2020/05/mar-873-idosotthonban-fertotlenitettek-a-katonak.

Z. Őze, „Az önkéntes Területvédelmi tartalékosok ABV-mentesítő képességének kialakítása,” Hadmérnök 2021. , p. 131, 2021/2.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
KissP., BabosS., & Dr. BognárB. L. (2023). Az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kapcsolódási pontjainak bemutatása, az együttműködés fejlesztési lehetőségei Vas vármegyében I. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(3), 44-80. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12906
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek