Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás

(Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2009. 234 pp)

  • László Laszlóczki

Absztrakt

Napjaink alkalmazott nyelvészeti kutatásainak központi témája a nyelv és társada- lom, a nyelv és környezete kapcsolatának és egymásra gyakorolt hatásának elem- zése, különösen a szaknyelvekkel kapcsolatos kérdések megvitatása. Az utóbbi évek során több változáson esett át a szakszövegek írása és azok felhasználási módja: a legtöbb példát ma olyan országokban találjuk, ahol nem számít hivatalos nyelvnek a lingua franca angol, viszont a műszaki dokumentációt angol nyelven készítik; ezeket a dokumentumokat ugyanitt nem angol anyanyelvű szakemberek írják; a felhasználóknak szóló információkat viszont az adott ország hivatalos nyel- vén is közölni kell, mindez pedig hatalmas mennyiségű fordítási igényhez vezet. A megfelelő folyamatszabályozás szerves részét képezi a termékek és szolgáltatá- sok internacionalizációja és lokalizációja, és ebben a rendkívül fontos, globális folyamatban van kulcsszerepe a terminológiának.

Megjelent
2021-05-19
Hogyan kell idézni
LaszlóczkiL. (2021). Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás: (Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2009. 234 pp). Fordítástudomány, 23(1), 145-148. https://doi.org/10.35924/fordtud.23.1.14
Rovat
Recenzió